Toezicht en advies

Volgens de  Archiefwet 1995 is het college van Burgemeester en Wethouders zorgdrager voor de archiefbescheiden van de gemeente. De gemeenteraad oefent intern horizontaal toezicht uit op de zorg voor de archieven en de provincie houdt toezicht van afstand. In de praktijk betekent dit dat het college actief zowel de gemeenteraad als Gedeputeerde Staten informeert over de staat van het gemeentelijke informatiebeheer en de invulling van de zorgplicht.

In dit kader beschikt het Erfgoedcluster over een eigen archiefinspecteur die belast is met toezicht en advies op grond van de Archiefwet van 1995.
Inmiddels nemen de gemeenten Nederweert, Echt-Susteren en Roermond deze inspectiedienst van ons af. De inspectiedienst is ook voor andere gemeenten beschikbaar.

 

Wenst u meer informatie of wilt u een afspraak maken ga dan naar de pagina Contact Gemeentearchief Weert