Theo Schers medewerker Externe dienstverlening

Theo Schers medewerker Externe dienstverlening
Theo Schers medewerker Externe dienstverlening
foto Will Schlenger

In het Archievenblad van juni 2013 is een artikel verschenen van Theo Schers, waarin hij vertelt over zijn archiefervaringen.
In dit artikel vertelt hij over zijn eerste bezoek bij de toenmalige Gemeentearchivaris van Weert. Hij maakt u deelgenoot van zijn ervaringen in het National Archive in Londen. Tot slot vertelt hij over een bijzondere archiefvondst over zijn familie in het Gemeentearchief Weert.
Lees het artikel De archiefervaring van Theo Schers

 

 


Dinsdag 5 mei 2020 Weert FM tv programma 'Bevrijding van Weert' op 22 september 1944, met onder meer Theo Schers, medewerker Gemeentearchief Weert.


Maandag 4 mei 2020 WeertFM tv Presentatie Weert Bevrijd1 door Theo Schers medewerker Gemeentearchief Weert