Richtlijnen gebruik materiaal Gemeentearchief Weert

Doel gebruik materiaal
Bij uw aanvraag voor het publiceren van materiaal uit het Gemeentearchief Weert geeft u wat de publicatie behelst en met welk doel u het materiaal gebruikt. Het doel kan zijn commerciële publicatie, niet-commerciële publicatie, historisch onderzoek, historische publicatie of privégebruik.

Auteursrecht berust bij Gemeentearchief
Indien het Gemeentearchief Weert auteursrechthebbende is, wordt de toestemming voor het gebruik van dat materiaal eenmalig verstrekt. Wenst u hetzelfde materiaal nogmaals te gebruiken, dient u opnieuw hiervoor een aanvraag in te dienen.

Auteursrecht berust bij derden
Indien het auteursrecht bij derden berust overlegt u bij uw aanvraag aan het Gemeentearchief Weert een schriftelijke instemmingsverklaring van de auteursrechthebbende dat u het materiaal dat via het Gemeentearchief Weert aan u wordt verstrekt.

Bron
Graag de bron: ‘Gemeentearchief Weert’ vermelden.

Publicatie
Van elke publicatie worden kosteloos twee exemplaren aan het Gemeentearchief Weert verstrekt.
Bij publicatie via internet (website, social media of anderszins) stuurt u de link waarop de betreffende publicatie is opgenomen via de mail naar Gemeentearchief Weert.

Tarieven dienstverlening
Voor het leveren van onze diensten gelden de voorwaarden en kosten zoals vermeld in ‘Tarieven Dienstverlening’ op de pagina Contact.

Lees ook
In ons document ‘Gebruiksvoorwaarden van materiaal Gemeentearchief Weert’ staan richtlijnen indien u materiaal uit het Gemeentearchief Weert wilt publiceren. Hierin staat ook informatie over het verkrijgen van toestemming voor openbaarmaking, het auteursrecht en het persoonlijkheidsrecht.

Nog vragen?
Heeft u nog vragen of komt u er toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.