Organisatie Erfgoedcluster Weert

Missie

Visie

Leidende principes

Onze kerntaken
Organisatie en organogram

Jaarverslagen vanaf 2005

Medewerkers Erfgoedcluster Weert

 


Erfgoedcluster Weert

Het Erfgoedcluster Weert is een professioneel en publieksgericht kenniscentrum. Dit centrum staat voor een optimaal rentmeesterschap van de aan haar toevertrouwde archieven en collecties. Het Erfgoedcluster omvat het Gemeentearchief Weert en het Gemeentemuseum Jacob van Horne.
Teamleider Erfgoedcluster en Gemeentearchivaris Jac Lemmens geeft leiding aan het Erfgoedcluster.

Missie

Het Erfgoedcluster Weert is een professioneel en publieksgericht kenniscentrum, waarbij vier B’s centraal staan: beheren, behouden, bestuderen én beleven. De werkvelden bestaan uit de geschiedenis van Weert en omgeving en de geschiedenis van de Franciscanen in Nederland.
 

Visie

Erfgoed is identiteit, erfgoed trekt mensen aan, erfgoed is aantrekkingskracht, erfgoed is er al, maar moet de ruimte krijgen om zich te tonen. De kracht van het verleden kan een economische factor zijn, indien er geïnvesteerd wordt. Weert dient een baken op te richten waarin een gedeeld verleden zichtbaar gemaakt kan worden en ervoor kan zorgen dat burgers zich meer verbonden gaan voelen met elkaar.
Het Erfgoedcluster zet zich in voor een optimaal rentmeesterschap van de aan haar toevertrouwde archieven en collecties. Het Erfgoedcluster Weert verzamelt, ontsluit, beheert, behoudt en presenteert informatiedragers uit het verleden. We willen mensen laten participeren in hun eigen geschiedenis om hen zodoende identiteit te laten ontlenen aan hun verleden. Erfgoed is identiteit, erfgoed is aantrekkingskracht, erfgoed trekt mensen aan, erfgoed is er al, maar moet enkel de ruimte krijgen om zich te tonen. Erfgoed is dé trots van onze inwoners.
Bovenstaande missie en visie zijn voor ons richtinggevend in de dagelijkse werkzaamheden en hebben ons aangespoord tot de leidende principes:


Leidende principes
Samenwerking

Het Erfgoedcluster wil optimaal gebruik maken van de binnen de organisatie verzamelde kennis en kunde.
Daarnaast wordt gezocht naar partners buiten de organisatie die een bijdrage kunnen leveren aan de realisering van de missie.
 

Professionaliteit

Het Erfgoedcluster is een betrouwbare partner met een zakelijke houding. Wij conformeren ons aan de geldende beroepscodes en ethische internationale regels zoals vastgesteld door de Verenigde Naties. (International Council of Archives, www.ica.org en International Council of Museums, www.icom.org)
 

Innovatie

Allianties opzetten en synergie bewerkstelligen zodat wij vanuit de inhoud kunnen komen tot experimenten én vernieuwende producten die bijdragen aan onze missie.


Rekenschap geven

De collecties worden toegankelijk gemaakt, gepresenteerd aan het publiek en beheerd op een dusdanige wijze dat ook toekomstige generaties erover kunnen beschikken. Via een goede verslaggeving wordt jaarlijks rekenschap
gegeven van het bereikte resultaat.
 

Gastheerschap

Wij willen onze gasten het gevoel geven dat zij welkom zijn. Wij streven naar een excellente dienstverlening vanuit het perspectief van de klant.
 

Onze kerntaken zijn

Verzamelen (acquisitie en inspectie)
Ontsluiten (inventariseren en beschrijven)
Beheren (materiële verzorging)
Behouden (digitalisering en restauratie)
Presenteren (studiezaal met bibliotheek, tentoonstellingen en cultuurparticipatie actief vergroten)


Organisatie

Het Erfgoedcluster Weert is onderdeel van het sector Inwoners en behoort tot de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn van de gemeente Weert.
Het Erfgoedcluster omvat de secties Museum en Archief en heeft zes taakvelden. Het Erfgoedcluster wordt geleid door een Teamleider Erfgoedcluster, die tevens Gemeentearchivaris is.

Organogram

 


 

Jaarverslagen vanaf 2005

 

Jaarverslag 2021 'Digitaal is de toekomst, maar papier blijft'
Jaarverslag 2020 'Bijna op slot'
Jaarverslag 2019 'Onderzoeken en Beleven'
Jaarverslag 2018 'Een jaar vol Spanning en Opstand'
Jaarverslag 2016 - 2017 'Naar een nieuw begin'
Jaarverslag 2015 'Pas op de plaats'
Jaarverslag 2014 'In het teken van 600 jaar Weert'
Jaarverslag 2013 'Onderscheidend'
Jaarverslag 2012 'Samen vooruit'

Jaarverslag 2011 Volop in beweging
Jaarverslag 2010 Samen onder een dak
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008 
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2005