Kadaster

Weert; Sectie 0; Kadastrale kaarten
Opgemeten door A.S. Minaux ingenieur Landmeter
GAW Beeldbank XL1136

Het Kadaster houdt informatie bij over geografie en de ligging van vastgoed in Nederland met de bijbehorende rechten. Dit zorgt voor duidelijkheid wie het eigendom heeft en waar de eigendomsgrenzen lopen.
De oorsprong van het Kadaster ligt rond 1811 toen Nederland tijdens de Franse overheersing de registratie van eigendom moest vastleggen om de grondbelasting te regelen. Vanwege de onafhankelijkheid van Nederland heeft het nog tot 1832 geduurd voor het Kadaster definitief ingevoerd werd. In Limburg was dit zelfs pas rond 1842.
In de periode voor 1832 zijn alle percelen vastgelegd op kaarten (minuutplans) en de gegevens hiervan in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT). De latere veranderingen zijn vervolgens vastgelegd in de Perceelsgewijze Kadastrale Leggers (PKL).

AEZEL projek Het AEZEL-projek, ofwel Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”, heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.
Het Aezel projek houdt zich daarom bezig met het digitaliseren van de kadasterkaarten en bijbehorende gegevens in de OAT en PKL. Alle percelen, gebouwen en andere objecten op de kaart worden in een GIS-programma (Geografisch Informatie Systeem) getekend en staan in een database. Deze gegevens worden aan de percelen gekoppeld en kunnen er later ook nog andere (bijvoorbeeld genealogische) gegevens aan toegevoegd worden. Hierdoor ontstaat een geografisch overzicht van alle percelen en hun eigenaar met alle bijbehorende informatie door de tijd heen.

AEZEL projek in Weert
Weert neemt, naast andere gemeenten in Limburg en Noord-Brabant, deel aan het project.
Het project wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers. In Weert ondersteunt het Gemeentearchief deze activiteiten. Zij faciliteert de vrijwilligers met werkplekken en stelt de PKL-boeken die ingevoerd worden beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op de website AEZEL

Literatuur
In de bibliotheek van het Gemeentearchief Weert zijn op aanvraag meerdere boeken over het Kadaster in te zien.

 

Handige links

Website van het Kadastermuseum

Website van de Hollandse cirkel.

 

Kadaster

Kadastrale kaart uit 1811 met in het midden de Markt
GAW XL 1146

Het Kadaster houdt informatie bij over geografie en de ligging van vastgoed in Nederland met de bijbehorende rechten. Dit zorgt voor duidelijkheid wie het eigendom heeft en waar de eigendomsgrenzen lopen.
De oorsprong van het Kadaster ligt rond 1811 toen Nederland tijdens de Franse overheersing de registratie van eigendom moest vastleggen om de grondbelasting te regelen. Vanwege de onafhankelijkheid van Nederland heeft het nog tot 1832 geduurd voor het Kadaster definitief ingevoerd werd. In Limburg was dit zelfs pas rond 1842.
In de periode voor 1832 zijn alle percelen vastgelegd op kaarten (minuutplans) en de gegevens hiervan in de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT). De latere veranderingen zijn vervolgens vastgelegd in de Perceelsgewijze Kadastrale Leggers (PKL).

AEZEL projek
Het AEZEL-projek, ofwel Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”, heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Zuid Nederland te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.
Het Aezel projek houdt zich daarom bezig met het digitaliseren van de kadasterkaarten en bijbehorende gegevens in de OAT en PKL. Alle percelen, gebouwen en andere objecten op de kaart worden in een GIS-programma (Geografisch Informatie Systeem) getekend en komen in een database. Deze gegevens worden aan de percelen gekoppeld en kunnen er later ook nog andere (bijvoorbeeld genealogische) gegevens aan toegevoegd worden. Hierdoor ontstaat een geografisch overzicht van alle percelen en hun eigenaar met alle bijbehorende informatie door de tijd heen.
Het  AEZEL projek is Sittard ontstaan.

AEZEL projek in Weert
Weert neemt, naast andere gemeenten in Limburg en Noord-Brabant, deel aan het project.
Het project wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers. In Weert ondersteunt het Gemeentearchief deze activiteiten. Zij faciliteert de vrijwilligers met werkplekken en stelt de PKL-boeken die ingevoerd worden beschikbaar.
De scans van de Perceelsgewijze Kadastrale Leggers boeken (PKL) zijn naar verwachting medio 2016 beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op de website AEZEL projek.

Literatuur
In de bibliotheek van het Gemeentearchief Weert zijn op aanvraag meerdere boeken over het Kadaster in te zien.

 

Handige links

Website van het Kadastermuseum

Website van de Hollandse Cirkel.