Jac Lemmens, Gemeentearchivaris Roermond en Weert

Jac Lemmens sinds 1 januari 2021 tevens Gemeentearchivaris van Roermond in zijn kantoor aan de Swalmerstraat

Met ingang van 1 januari 2021 is Jac Lemmens de nieuwe gemeentearchivaris van Roermond.
Zijn voorganger Hans van de Mortel is nog tot eind maart van dit jaar werkzaam bij het archief voor een soepele overdracht en gaat daarna met pensioen.

Jac is al twaalf jaar lang gemeentearchivaris van Weert en is ooit zijn archiefcarrière begonnen bij het gemeentearchief Roermond (1990-1991), toen Gijs van Bree nog gemeentearchivaris was.
Jac combineert vanaf nu deze twee functies.

Rivaliteit

Komt hiermee een eind aan de eeuwenoude rivaliteit tussen Roermond en Weert?
Immers al in 1485 leverde de adellijke families Van de Marck (Roermond) slag met de familie Van Horne (Weert) bij Tungelroy.
Er vielen vele doden en ruim een eeuw na dato werden de doden bij Halfvasten nog steeds herdacht met een ommegang rond de Martinuskerk te Weert. In 1789
kwamen 630 Weertenaren verhaal halen in Roermond en gijzelden drie leden van het Hof van Gelre.
Het hof had de gemene gronden toebedeeld aan de heren van Chimay, terwijl dit altijd voor algemeen gebruik was geweest van de burgers van Weert. De rechters werden ontvoerd en naar Brussel gebracht.
Uiteindelijk liep dit af met een sisser en deze regenten keerden ongedeerd terug naar Roermond.

Jac Lemmens,  Gemeentearchivaris Roermond en Weert

Samenwerken

Anno 2021 de hoogste tijd om een streep te zetten onder deze animositeit  tussen deze twee steden van het voormalig Overkwartier van Gelre.
De intensievere samenwerking tussen de twee archiefdiensten moet zorgen voor een krachtenbundeling, waardoor efficiënter omgegaan kan worden met de inzet van mensen en middelen.

Voor meer informatie over Jac Lemmens kijk op de pagina
Gemeentearchivaris Weert Jac Lemmens