Genealogie

Alle Limburgers

U kunt thuis zoeken naar voorouders via de database op de website Alle Limburgers. Van veel gemeenten in Limburg en een aantal aangrenzende gemeenten in België en Duitsland staan de DTB's (doop-, trouw- en begraafboeken) in deze database. Ook zijn hier gegevens van de Burgerlijke Stand (Geboorte, Huwelijk, Overlijden) over de periode 30 december 1797 tot en met 29 december 1937 te vinden. Aan de akten zitten bij een aantal gemeenten de scans gekoppeld.

Van Weert (en Stramproy) staan in de database
Akten van Doop, Kerkelijk huwelijk, Begraven (DTB)
Akten van Geboorte-aangifte, Burgerlijk huwelijk, Overlijdensaangifte (GHO)

Mijn voorouders

Verschillende generaties Beeldbank A2060

Mensen die op zoek zijn naar hun voorouders vinden in de studiezaal van het Gemeentearchief snel hun weg in de archiefbestanden. Van alle belangrijke archiefbestanden zijn indexen gemaakt die meestal ook digitaal te raadplegen zijn: burgerlijke stand, bevolkingsadministratie, volkstellingen, doop- trouw- en begraafregisters, memories van successie, ontlastbrieven, criminele en civiele rechtspraak van de schepenbank van Weert, lidmatenregisters van de Hervormde Gemeenten Weert Budel en Maarheeze, tolbrieven en bidprenten.
Ook zijn er microfiches aanwezig die in zelfbediening te raadplegen zijn in de studiezaal.
Volgens de wet zijn echter niet openbaar:

Akten van geboorten jonger dan 100 jaar
Akten van huwelijk jonger dan 75 jaar
Akten van overlijden jonger dan 50 jaar

Van Weert zijn er ruim 56.600 akten van de doop- trouw en begraafboeken met de scans beschikbaar. Wat betreft de Burgerlijke Stand zijn er bijna 50.000 akten te vinden. Aan de geboortes en huwelijken zijn de scans gekoppeld. Aan de ruim 22.000 overlijdens wordt momenteel gewerkt, hier komen regelmatig scans bij. In een later stadium zijn de huwelijkse bijlagen beschikbaar.
Bij Stramproy zijn aan de circa 7.640 akten van de DTB en de bijna 10.000 akten van de Burgerlijke Stand alle scans gekoppeld. Aan de burgerlijke huwelijken zijn ook de scans van de huwelijkse bijlagen toegevoegd.

Schepenakten en Akten van notarissen

In de studiezaal van het Gemeentearchief in een database beschikbaar waarin de Schepenakten (in goedenisboeken) van Weert van 1500-1795 en Akten van notarissen in Weert van 1800-1915 zijn opgenomen. Deze gegevens zijn niet digitaal beschikbaar.

Website

Zoek uw voorouders op in de website Alle Limburgers

14 mei 2016 Genealogische dag

16 juni 2018 Genealogische markt