Disclaimer

Aansprakelijkheid en rechten

 

Uiteraard streeft het Erfgoedcluster (Gemeentearchief Weert en Gemeentemuseum Weert met de juridische entiteit gemeente Weert) om correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan echter niet garanderen dat alle informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt.

Het Erfgoedcluster Weert kan u ook niet garanderen dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.
Het Erfgoedcluster Weert behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303).

De inhoud van deze site is uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Het is niet toegestaan de teksten en het beeldmateriaal te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de teamleider Erfgoedcluster/gemeentearchivaris Weert.

In deze website zijn meerdere externe links opgenomen. Het is uitsluitend aan de rechthebbende van deze externe link om voor een juiste werking zorg te dragen.

Privacyverklaring

Het Gemeentearchief Weert verwerkt persoonsgegevens om zijn wettelijke taken uit te voeren. U heeft als bezoeker het recht om te weten hoe wij met deze gegevens omgaan.
Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over uw gebruik van onze diensten hebben verzameld, behoudens het delen van werk zoals bedoeld in Creativecommons by-sa 4.0.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking.

Wij houden ons aan de richtlijnen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent dat wij:

- Aangeven waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken
- Om toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken
- Niet meer persoonsgegevens gebruiken dan nodig
- Toegang tot persoonsgegevens beperken
- Persoonsgegevens beveiligen

Lees de volledige Privacyverklaring >>>

Gebruiksvoorwaarden en richtlijnen materiaal Gemeentearchief

U kunt gebruik te maken van ons materiaal. In veel gevallen is dat gratis beschikbaar.
Hiervoor hebben wij onderstaande voorwaarden en richtlijnen voor u opgesteld.

Gebruiksvoorwaarden materiaal Gemeentearchief Weert

Richtlijnen gebruik materiaal Gemeentearchief Weert