Agenda Gemeentearchief Weert 2018

Het Gemeentearchief Weert organiseert in 2018 weer een aantal publieksactiviteiten.
De informatie wordt regelmatig aangevuld.

Januari tot en met december

WEERT VAN HORNESTAD

Dit jaar wordt ook in Weert de onthoofding van Lamoraal van Egmond en Philips de Montmorency op 5 juni 1568 herdacht. Die datum vormt traditioneel het begin van de Nederlandse Opstand die eindigt met de Vrede van Munster in 1648.
Het Gemeentearchief Weert, als hét kenniscentrum van de geschiedenis van Weert, publiceert dit jaar op deze website maandelijks een verhaal over Philips de Montmorency.
Na de dood van zijn stiefvader graaf Jan van Horne in 1540 erft De Montmorency het Graafschap Horne en de verdere bezittingen van het geslacht. Hij huwt in 1546 met Walburgis van Nieuwenaar.
De Montmorency reisde veel en verbleef langdurig in Madrid en Brussel en daarom is hij maar weinig in Weert geweest. Zijn vrouw daarentegen woonde hoofdzakelijk in het kasteel de Nijenborgh aan de Biest.

Lees verder >>>

Vrijdag 18 mei tot en met zondag 23 september

Spanning aan de grens

- Weert, Stramproy en de 'Groote Oorlog' -

Hoewel Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) strikte neutraliteit nastreefde, zijn de gevolgen van de oorlog (in België) ook merkbaar in Weert en Stramproy. Door het Gemeentearchief Weert is de presentatie  'Spanning aan de grens, Weert, Stramproy en de 'Groote oorlog' samengesteld. Daarin is de opvang te zien van Belgische en Franse vluchtelingen, de inkwartiering van  Nederlandse soldaten in stad en de 'Doodendraad' aan de Nederlands - Belgische grens. U kunt deze presentatie bezichtigen op de begane grond en de eerste etage van Bibliocenter aan de Wilhelminasingel in Weert.

Lees verder >>>

Woensdag 30 mei

Lezing 'Weert van Hornestad'
- De identiteit van Weert in relatie tot de Van Horne Dynastie -

Vanaf 2018 voert Weert de identiteitscampagne “Weert Van Hornestad”. De dynastie van de Van Horne’s heeft vanaf het midden van de dertiende eeuw een zeer belangrijk stempel gedrukt op de stadswording van Weert. De identiteit en het DNA van Weert is daarom onlosmakelijk verbonden met de Van Horne’s.
In de erfgoedaspecten in de leefomgeving van Weert is deze relatie zowel gemaskeerd (ondergronds) als nog tastbaar aanwezig. In de lezing wordt aandacht besteed aan de stadswording van Weert in relatie tot de dynastie van de Van Horne’s. Daarbij wordt de biografie van het bovenregionale stedelijk landschap als uitgangspunt genomen.
De lezing,  verzorgt drs. Wim Truyen, beleidsambtenaar van de gemeente Weert, begint om 19.30 uur. De kosten voor het bijwonen bedragen, inclusief een consumptie, 7.50 p.p., voor leden van het Bibliocenter en € 10,00 p.p. voor niet leden van het Bibliocenter in Weert.

Meer informatie over en het aanmelden voor de lezing staat hier.

Zaterdag 16 juni

Genealogische markt

Op 16 juni organiseert het Gemeentearchief Weert een Genealogische markt. De activiteit wordt mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking met de sectie Genealogie van het LGOG (Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap), de LGOG Kring Weert Stichting De Aldenborgh Weert en het LGGI (Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum) met de onderdelen AlleLimburgers en Aezel Projek.
De Genealogische markt biedt de bezoekers de kans om met hulp van deskundige vrijwilligers meer te weten te komen over hun voorouders. Het onderzoek is gratis. Belangstellenden kunnen van 11.00 uur tot 16.00 uur terecht in de studiezaal van het Gemeentearchief aan de Wilhelminasingel 250, eerste etage.

Lees verder >>>

Zaterdag 8 september en zondag 9 september

Open Monumentendag 2018

De 31-ste Open Monumentendag wordt gehouden op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018. Het thema van dit jaar is 'Van Horne in Europa'.
In Weert en in het Belgische gedeelte van Kempen~Broek kunt u circa 25 monumenten gratis bezoeken.

Informatiestand
Onze informatiestand met het laatste nieuws staat op zaterdag voor het Gemeentemuseum Jacob van Horne aan de Markt. Zondag zijn onze medewerkers te vinden bij de Paterskerk aan de Biest. Hier zijn het programmaboekje en de fiets- en wandelroute gratis verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt).

Lees verder >>>

Vooraankondiging
Woensdag 19 september

Lezing 'Spanning aan de grens'

drs. Theo Schers, medewerker externe dienstverlening Gemeentearchief Weert

Op woensdag 19 september geeft drs. Theo Schers, medewerker externe dienstverlening van het Gemeentearchief Weert, de lezing 'Spanning aan de grens', Hij gaat in op de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Weert en de inwoners. Gelijktijdig is dan nog de presentatie 'Spanning aan de grens,  Weert en Stramproy en de 'Groote Oorlog'.

Eind augustus kunt u zich via deze website voor het bijwonen van de lezing inschrijven.

 

Zaterdag 22 en zondag 23 september

Boekenmarkt

Bezoekers boekenmarkt in 2015

Op zaterdag 22 september en zondag 23 september vindt in samenwerking met Bibliocenter Weert een grote boekenmarkt plaats. Naast heel wat historische boeken over de geschiedenis van Weert en de omgeving, zijn er ook een groot aantal naslagwerken en kunstboeken te koop.
De boekenmarkt is in dat weekend te bezoeken in Bibliocenter aan de Wilhelminasingel.

 

Vooraankondiging
Maandag 1 oktober tot en met maandag 31 december

Presentatie 'Graaf in OPSTAND'

Affiche heer van Weert Paardenmarkt
Oud- Administratief Archief
Weert inv. nr. 2745

Van de documenten uit het Gemeentearchief Weert die betrekking hebben op Philips de Montmorency, is een selectie gemaakt.
Deze zijn te zien in een presentatie in Bibliocenter aan de Wilhelminasingel in Weert.

Medio september kunt u op deze plek meer lezen over deze presentatie.

 

 

 

Vooraankondiging
Woensdag 10 oktober

Lezing Philips de Montmorency

drs. John van Cauteren, conservator Gemeentemuseum Weert foto: José van Vlijmen

Drs. John van Cauteren, conservator Gemeentemuseum Weert, houdt 's avond een boeiende lezing over graaf Philips de Montmorency.  De Montmorency, als laatste heer van Weert, verliest evenals Lamoraal van Egmond op 5 juni 1568 zijn hoofd op het schavot op de Markt van Brussel. De lezing vindt plaat in Bibliocenter aan de Wilhelminasingel.

Aanmelden kan vanaf september, dan vindt u op deze website meer bijzonderheden over deze lezing.

 

Vooraankondiging
Zaterdag 24 november

Open dag Archiefbewaarplaats

Bewaarplaats Gemeentearchief Weert medio oktober 2017

Op zaterdag 24 november opent het Gemeentearchief Weert voor het publiek de archiefbewaarplaats in de parkeergarage van het gemeentehuis aan de Wilhelminasingel 101.
Ruim 3.000 strekkende meters aan (soms eeuwenoude) documenten, kranten, foto's en affiches zijn door de eigen medewerkers verhuisd, opnieuw geordend en opgeslagen in stellingen, kasten en rekken.

Begin november kunt u zich via deze website aanmelden voor een bezoek.

Agenda


Agenda 2015