14 mei 2016 Genealogische dag

Genealogische dag in 2015

Op zaterdag 14 mei 2016 organiseert het Erfgoedcluster Weert een Genealogische dag. De activiteit wordt mogelijke gemaakt door de nauwe samenwerking met de sectie Genealogie van het LGOG (Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap), de Kring Weert van het LGOG, Stichting De Aldenborgh Weert en het LGGI (Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum) met de onderdelen AlleLimburgers en Aezel Projek.
De Genealogische dag biedt de bezoekers de kans om met hulp van deskundige vrijwilligers meer te weten te komen over hun voorouders. Het onderzoek is gratis. Belangstellenden kunnen van 10.00 uur tot 16.00 uur terecht in de studiezaal van het Erfgoedcluster aan de Beekstraat 54 in Weert (het voormalige gemeentehuis).
De Genealogische dag in 2015 is door circa 225 belangstellenden bezocht.

Beschikbare informatie

U kunt gegevens opvragen en inzien tot vijf generaties terug. Uw voorouders moeten ingeschreven hebben gestaan in een gebied dat begrensd wordt door de  gemeenten Budel, Maarheeze, Kinrooi (B) Maaseik (B), Nederweert,  Roermond, Roggel, Someren en Weert. Digitaal zijn de gegevens beschikbaar uit de burgerlijke stand die teruggaat tot 1796, en de Doop- Trouw en Begrafenisregisters die zelfs tot 1550 teruggaan.
Verder zijn de kadastrale kaarten van Weert en omstreken digitaal te bekijken. Alle percelen, gebouwen en andere objecten op de kaart van 1844 zijn in een database opgenomen. Hieraan zijn gegevens over de eigenaar en het perceel gekoppeld. Hierdoor ontstaat een geografisch overzicht van alle percelen en hun eigenaar in die tijd.
Zo mogelijk kunt u een uitdraai van de digitaal beschikbare gegevens meenemen.

Handig om mee te nemen

Om de belangstellenden goed van dienst te zijn, is het raadzaam om zoveel mogelijk persoonsgegevens van uw ouders of grootouders mee te nemen. Denk daarbij aan de volledige voornamen en achternaam, de geboortedata en huwelijksdata. Een trouwboekje bevat al deze gegevens. Aan de hand hiervan kan het onderzoek naar uw eigen familie van start gaan.

Gratis

Aan het onderzoek en de uitdraai tijdens deze Genealogische dag zijn geen kosten verbonden.

Bekijk ook de pagina Genealogie.

Wilt u meer weten over het verwerken van de kadastrale gegevens bezoek dan de pagina Kadaster.