600 Jaar Weert in 365 dagen

Op de volgende pagina's vindt vindt u voor elke dag van het jaar een verhaal uit de rijke cultuurhistorie van Weert.

Soms bekende maar regelmatig minder bekende gebeurtenissen. Ook wordt ingegaan op personen in Weert die zich op een of andere manier dienstbaar aan de gemeenschap hebben gemaakt.

Lang vervlogen tijden worden aangestipt.