Vestingswerken

Weert heeft in het verleden een aantal vestigingswerken gekend. Van de stadswallen, de stadsgrachten en de ommuring van het kasteel is weinig tot niets over.
Van de restanten is slechts op een enkele tekening of gravure van de vestigingswerken nog iets te zien.


Lees meer in ...

Sprokkels nummer 32 is beschikbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Weert.