Verslag van de PTT in een ontvolkte stad

Ondanks dat Weert in vergelijking met vele andere steden in Nederland bespaard is gebleven van veel oorlogsgeweld gedurende de laatste wereldoorlog, hebben er toch, voor velen waarschijnlijk nog onbekende, opmerkelijke gebeurtenissen in Weert plaatsgevonden. De redaktie van het Weerter Jaarboek wil ieder jaar in een apart hoofdstuk hieraan aandacht besteden.
 

Lees meer in ...

Verslag van de PTT in een onbevolkte stad


Bron

Verslag van de P.T.T. in een ontvolkte stad
Weert in woord en beeld 1986 . - p. 29 tot en met 36