Van dag tot dag september 1944

Gemeenteontvanger Pierre Linssen
GAW Beeldbank A10214
 

Met de tekst : ‘Eerste steenlegging van de garnizoenskerk St Joseph op Keent’ op 23 juli 1939 begint de zogenaamde kroniek samengesteld door Pierre Linssen, destijds de gemeenteontvanger van Weert.  De naam van die kroniek als omschreven in het overdrachtsdocument aan het Gemeentearchief luidt: ‘Oorlogsdagboek van Weert 1939-1944, door Pierre Linssen’.
Het origineel kent geen titel op de omslag of boven de eerste dagvermelding. De titel is achteraf gemaakt. Toen Pierre Linssen begon aan zijn ‘dagboek’ is het nog geen oorlog.

Voor de citaten is gebruik gemaakt van het oorspronkelijke, handgeschreven manuscript. Daarbij is zoveel mogelijk de originele tekst gevolgd. Voor de leesbaarheid zijn afkortingen aangevuld.
Het handgeschreven manuscript bevindt zich in het Gemeentearchief Weert en is onderdeel van de C.3.2. Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, nr. 81. De omschrijving  luidt: Dagboek P. Linssen. De eerste datum is  23 juli 1939, de start van de bouw van de St.- Jozefskerk op Keent en het dagboek eindigt op 5 juni 1945 met de vermelding van een concert door een Engels militaire band in de aula van het Bisschoppelijk College.

Pierre Linssen schrijft welhaast dagelijks over belangrijke gebeurtenissen in de stad. Hij verhaalt over de voorbereidingen die er in Weert op het nadere onheil worden getroffen. Van de voormobilisatie, de aankomst van het 4e Grensbataljon en de capitulatie van het koninkrijk der Nederlanden op 14 mei 1940 doet Linssen verslag.
De komst van Duitse troepen in de stad, de gevolgen voor de burgerbevolking, zoals angst en honger komen in dit persoonlijk relaas van Pierre Linssen aan bod.

De bevrijding van Europa start met een enorme invasie door de geallieerden op de kusten van Normandië op 6 juni 1944.

Pierre Linssen schrijft over die dag:
Invasie! ‘s-Morgens gaat het gerucht “Invasie in Frankrijk”. Later op de dag komen officiële berichten door, waaruit blijkt dat de invasie inderdaad heeft plaatsgehad en wel in Frankrijk tussen Cherbourg en de monding van de Seine.

Vervolgens trekt een enorme colonne van manschappen en materiaal richting het noorden.
Op 22 september 1944 is het zover, om 7.00 uur 's morgen gonst het door de stad: De Engelsen zijn aan het kanaal.
In 2019 is het 75 jaar geleden dat voor Weert en de Weertenaren de Tweede Wereldoorlog ten einde is gegaan.

Meer dan een dagboek met persoonlijke bespiegelingen zijn de schrijfsels te zien als mededelingen van wat er in Weert plaatsvindt op de betreffende dagen. Ingaan op wat ver weg gebeurt doet hij niet. Evenwel laat Linssen niet na zo nu en dan schampere opmerkingen te plaatsen richting de bezetter en leedvermaak te tonen richting de collaborateurs. Dat hij aan allerlei informatie kon komen is te verklaren door het feit dat hij als gemeenteontvanger op het stadhuis werkte.
Linssen was bovendien een fervent chroniqueur van alles wat met de geschiedenis van Weert te maken had en legde menig plakboek aan met krantenartikelen. Ook hield hij in de oorlog precies bij welke speldjes er uitgegeven werden bij de diverse acties van de Winterhulp. Zodoende heeft het Gemeentemuseum Weert een fraaie collectie goed gesorteerde Winterhulpspeldjes in zijn collectie.

Hoe de Weerter bevolking vanaf 1 september 1944 de bevrijding tegemoet gaat, staat in de kroniek waarvan u dagelijks gedeelte op deze website kunt lezen. We hebben getracht bij elke dag een passende foto te plaatsen.

In 2012 verscheen van de hand van Emile Haanen bij de Stichting Historisch Onderzoek Weert een bronnenuitgave van een getypte uitwerking van dit manuscript, met als titel Bezetting en bevrijding: Weert 1939-1945. De kroniek Linssen.
Opvallend is het gebruik van de termen bezetting en bevrijding. Die laten zich wat Weert betreft niet rijmen met de jaren 1939 en 1945.

Pierre (P.TH.J). Linssen wordt op 1 maart 1890 geboren in Nederweert. In 1917 start hij als ambtenaar bij de distributie in Weert. Hij blijft in dienst van de gemeente tot aan zijn vervroegde pensionering  in 1953. Op dat moment heeft Linssen de functie van Gemeenteontvanger (gemeentelijk belasting ambtenaar).
Pierre Linssen heeft aan de wieg gestaan van het ‘Stedelijk Museum’, dat op een zolderkamertje van het voormalig gemeentehuis aan de Markt 7 werd ingericht. Het 'Stedelijk' wordt geopend op 21 december 1936.
In 2021 zal dit gehele pand weer als gemeentemuseum zijn deuren openen.
Pierre Linssen overlijdt op 14 september 1961 in Weert.

Ga direct naar

vrijdag 1 september 1944
zaterdag 2 september 1944
zondag 3 september 1944
maandag 4 september 1944
dinsdag 5 september 1944
woensdag 6 september 1944
donderdag 7 september 1944
vrijdag 8 september 1944
zaterdag 9 september 1944
zondag 10 september 1944
maandag 11 september 1944
dinsdag 12 september 1944
woensdag 13 september 1944
donderdag 14 september 1944
vrijdag 15 september 1944
zaterdag 16 september 1944
zondag 17 september 1944
maandag 18 september 1944
dinsdag 19 september 1944
woensdag 20 september 1944
donderdag 21 september 1944
vrijdag 22 september 1944
zaterdag 23 september 1944
zondag 24 september 1944
maandag 25 september 1944
dinsdag 26 september 1944
woensdag 27 september 1944
donderdag 28 september 1944
vrijdag 29 september 1944