Van dag tot dag september 1944

Vrijdag 1 september 1944

Pensionaat Saint Louis Schoolstraat medio 1954
GAW Beeldbank 1565

Vanwege het stuk schieten of ingevolge bombardementen van de gasketel te Geleen zit Weert e.a. zonder gas.
‘s Anderen daags was dit euvel weer verholpen.
De St Martinusschool op de Emmasingel wordt door de Duitschers in beslag genomen.
Pens.[ionaat] St Louis wordt bestemd voor een afd[eling] Rode Kruis.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Lees meer
Webpagina Blijft thuis

Ga naar

Zaterdag 2 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<