Van Hornekazerne


Bij ministerieële beschikking van 8 januari 1938 werd Weert aangewezen als garnizoensplaats. De kazerenes zouden orden gebouwd langs de zg. Uilenweg tussen Houtelingspad en Boshoverbeek.
Het garnizoen zou bestaan uit 2 bataljons infanterie van circa 1000 manschappen.

Lees meer in ...

Sprokkels nummer 33 is beschikbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief Weert.