Soldaten in de stad

Oorkonde intocht garnizoen 1938
Gemeentearchief Weert
Nieuw Archief Gemeente Weert
1920 – 1969, inv. nr. 2165 
 

Oorkonde intocht garnizoen 29 maart 1938
Bij ministeriële beschikking van 5 januari 1938 wordt Weert aangewezen als garnizoensplaats. Het garnizoen zou bestaan uit twee bataljons infanterie met circa duizend soldaten. Voor de huisvesting moest een kazerne langs de Uilenweg worden gebouwd. Op 29 maart van dat jaar vond onder begeleiding van de Koninklijke Kapel der Grenadiers en Jagers de intocht van het IIde bataljon van het 4de Regiment Infanterie plaats. De intocht in en rond de binnenstad met een defilé op de Markt werd door vele duizenden inwoners van de stad gadegeslagen.

 

 

 

Tekst Oorkonde intocht garnizoen

In het jaar Onzes Heeren negentienhonderd-acht-en-dertig het 40e regeeringsjaar van Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau enz. enz. is bij beschikking van den Minister van Defensie datum 5 januari 1938 de oude vestingstad Weert opnieuw aangewezen tot Garnizoensplaats en heeft op den 29sten  Maart daaraan volgende  onder Burgemeester Mr.W.F.W. Kolkman de intocht plaatsgehad van een bataljon infanterie  onder commando van den garnizoenscommandant Majoor J.F.W Hendriksz met begeleiding van de Koninklijke Kapel der Grenadiers en Jagers te ’s Gravenhage.

Weert,  29 Maart 1938

Bron:
Gemeentearchief Weert
Nieuw Archief Gemeente Weert 1920 – 1969, inv. nr. 2165