Nogmaals hoogbezoek in Weert: generaal Dwight D. Eisenhower

In het Weerter jaarboek van 1993 maakte ik melding van drie bezoeken, die de Engelse veldmaarschalk St. Bernard Law Montgomery eind 1944 en begin 1945 aflegde aan het Bisschoppelijk College. Montgomery bracht deze bezoeken om soldaten die zich in de strijd uitzonderlijk hadden bezwezen met een medaille te onderscheiden.

Lees meer in ...


Bron

Nogmaals: Hoog bezoek in Weert: Enkele opmerkingen naar aanleiding van een kort bezoek van generaal Dwight D. Eisenhower aan de van Hornekazerne te Weert
Weert in woord en beeld 1995 . - p. 29 tot en met 36