Niemandsland

Maar al snel was er niet alleen vreugde. Met de komst van de Engelsen ontlaadden zich ook jarenlange frustratie en verbittering. Mensen, deels uit het verzet, gingen met wapens de straat op en sleepten de ‘landverrader’ uit hun huizen. ook dames die zich met de vijand hadden opgehouden moesten het ontgelden.
  
Lees meer in ...

Niemandsland deel 1

Niemandsland deel 2


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 7 Tweede Wereldoorlog