Marcherende soldaten

Op 29 maart 1938, nauwelijks zes maanden na de briefwisseling, kwamen de kersverse garnizoenssoldaten van het II bataljon 4e Regiment Infanterie per spoor vanuit Leiden aan. Onder grote publieke belangstelling marcheerden de trotse  officieren en manschappen door de straten van Weert.

Lees meer in ...

Marcherende soldaten deel 1

Marcherende soldaten deel 2
 

Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 7 Tweede Wereldoorlog