Nabij Lochtstraat 30

Bocholter Graven

Dit is een eeuwenoud grensgebied tussen het voormalige land van Loon (Bocholt), het land van Thorn (Stramproy) en het Overkwartier van Gelder (Weert). Hier werd op het einde van de veertiende eeuw een hoge wal (een ‘weergraaf’) van ongeveer 300 meter lengte aangelegd. Deze verdedigingswal werd versterkt met drie flankerende grachten van ieder ongeveer 450 meter lengte. Deze grachten, de “Bocholter Graven” lagen in boemerangvorm aan beide kanten van de Napoleonsdijk.  De site had als bedoeling het passeren van constant heen en weer trekkende soldatentroepen te bemoeilijken. De doorgang werd afgesloten met een slagboom.

Verbinding

De Napoleonsdijk was een Bocholter hoofdweg, die een verbinding vormde naar Stramproy en naar Weert.  Hij ligt hier op een zandheuvelrug, waardoor een doorgang door het moerassig gebied mogelijk was.
Deze beperkte doorgangsmogelijkheid maakte de weg en de passage controleerbaar. In 1814 werd op bevel van de Franse bezetter de weg verbeterd en verhoogd tot een dijk.  Sinds die tijd heet hij Napoleonsdijk.
De moerassige omgeving werd deels ontwaterd door de aanleg van de 24 km lange waterlossing die tussen 1865 en 1875 gegraven werd van Lozen tot Ophoven, waar hij in de Maas uitmondt.

Status

Deze plek heeft geen beschermde status.

Vind de locatie via