Joodse Onderduikkinderen in Weert en Limburg


Veel bezoekers aan
de tentoonstelling

Tentoonstelling ‘Joodse Onderduikkinderen in Weert en Limburg’ verlengd tot en met zondag 30 september 2012
Het aantal bezoekers aan de tentoonstelling ‘Joodse Onderduikkinderen in Weert en Limburg’ in Gemeentemuseum, locatie De Tiendschuur aan de Recollectenstraat in Weert overtreft alle verwachtingen. Ook voor de lezingencyclus is grote publieke belangstelling.
Daarnaast heeft het onderwerp van de tentoonstelling de bijzondere aandacht getrokken van het basis en voortgezet onderwijs. Hiervoor is een educatief project opgezet en worden rondleidingen verzorgd.
Andere groepen belangstellenden kunnen zich aanmelden via erfgoedcluster@weert.nl.
Om aan alle vraag voor de bezichtiging en de rondleidingen te voldoen is de tentoonstelling tot en met zondag 30 septemberte bezoeken.


De Hel
Herman Silbernberg
 

Tentoonstelling en lezingencyclus over en door joodse Onderduikkinderen in Weert en Limburg van zondag 22 april tot en met maandag 28 mei 
In Gemeentemuseum Weert, locatie De Tiendschuur aan de Recollectenstraat 5 in Weert is vanaf zondag 22 april tot en met maandag 28 mei 2012 de tentoonstelling 'Joodse onderduikkinderen in Weert' en Limburg te zien.
De tentoonstelling bestaat uit een schilderijenexpositie van Herman Silbernberg en uit een serie lezingen door mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog als kind onderdoken.
Een van de lezingen wordt gehouden door Ed van Thijn. Hij was onder meer minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Amsterdam. Ed van Thijn heeft in Limburg ondergedoken gezeten.
De tentoonstelling en lezingencyclus wordt op zondag 22 april om 13.30 uur geopend door de wethouder Cultuur van Weert, Harry Coolen. Toespraak 22 april 2012 bij de opening van de tentoonstelling door wethouder Coolen
Bekijk de Uitnodigingskaart Joodse Onderduikkinderen in Weert en Limburg
De tentoonstelling en lezingencyclus zijn een initiatief van Gemeentearchivaris Weert Jac Lemmens. Hij deed twintig jaar diepgaand onderzoek naar de geschiedenis van joden in Limburg. Jac Lemmens heeft hierover boeken en artikelen gepubliceerd.
Overzicht publicaties Jac Lemmens.

Media
Over en naar aanleiding van de tentoonstelling zijn de volgende Mediaberichten verschenen.


Tentoonstelling
Zondag 22 april tot en met maandag 28 mei 2012

De tentoonstelling bestaat uit een schilderijenexpositie van onderduikkind Herman Silbernberg.
Daarnaast zijn brieven en foto's over het onderduiken geëxposeerd. Tevens kunt u een recent interview met Eef Polak over haar periode in Weert bekijken en is een authentieke film uit 1942 over een Barmitswa-viering van de Sittardse familie Wolff te zien. Alleen Herman Silbernberg en zijn zus hebben de oorlog overleefd. Alle andere mensen in deze film zijn gedeporteerd en vermoord.
Eveneens is de stamreeks van de familie Silbernberg, die teruggaat tot 1688 en die tien generaties omvat, te zien.


De lezingen worden
goed bezocht

Lezingen
De lezingen worden gehouden in de bovenzaal van museum de Tiendschuur. Houdt u er rekening mee dat de toegang tot de bovenzaal voor mindervaliden minder geschikt is. Bovendien is de beschikbare ruimte beperkt. Het is daarom noodzakelijk dat u zich voor de lezingen tijdig aanmeldt. Dat kan met een emailbericht.  Vermeldt duidelijk welke lezing of lezingen u wenst te bezoeken, alsmede uw telefoonnummer. 
U krijgt van ons bericht indien de beschikbare ruimte is volgeboekt.

Zondag 22 april vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur,    
Onderduikverhaal door Herman Silbernberg
Onderduikverhaal door Ernst van Gelderen
Kaddisj door Hans Rosenberg
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Luc van Gessel

Zondag 13 mei van 14.30 uur tot 17.00 uur,    
Ed van Thijn vertelt over zijn onderduikperiode in Treebeek en Jack Aldewereldt over Brunssum

Zondag 20 mei van 14.30 uur tot 17.00 uur,     
Dr. Herman van Rens, gewezen huisarts in Beek, vertelt over zijn promotie-onderzoek naar de Holocaust in Limburg

Maandag 28 mei, tweede Pinksterdag van 14.30 uur tot 17.00 uur,  aanmelden uiterlijk woensdag 23 mei   
Eef Polak over haar onderduikperiode in Weert
Marja Pinckaers over haar boek 'De Cirkel'

Nieuw onderzoek
Vorig jaar is er door nieuw onderzoek in het archief van het Militair Gezag bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht duidelijk geworden, dat er tien joodse kinderen in Weert zaten ondergedoken tijdens de tweede wereldoorlog. Een aantal kinderen is teruggevonden. Zij zijn inmiddels op hoge leeftijd. Twee zusjes Polak uit Eindhoven hebben bij het meisjespensionaat St. Ursula van de Ursulinen ondergedoken gezeten. Drie broers Reichenbach uit Keulen zaten ondergedoken bij het jongenspensionaat St. Louis van de Broeders van Maastricht. Ook is duidelijk, dat bij de bevrijding van Weert op 22 september 1944 nog acht volwassen onderduikers bij particulieren ondergedoken zaten. Dit zijn nieuwe feiten, die het Erfgoedcluster niet ongemerkt voorbij kon laten gaan. Er is nog heel veel niet bekend over het onderduiken en verzet in Weert en omgeving. De Gemeentearchivaris Weert Jac Lemmens hoopt dat deze tentoonstelling nog meer nieuwe feiten en inzichten aan het licht brengt en dat mensen, die het zelf hebben meegemaakt of nog verhalen weten over die periode, zich melden bij het Erfgoedcluster Weert.

Openingstijden museum
De Tiendschuur is geopend van dinsdag tot en met zondag 14.00 – 17.00 uur en op afspraak (voor groepen via mailadres erfgoedcluster@weert.nl). Koninginnedag en Eerste Pinksterdag is het museum gesloten. Tweede Pinksterdag is het museum open. Toegang is gratis.

Reizende expositie

Naar aanleiding van vele reacties van belangstellenden is besloten deze tentoonstelling om te vormen tot een reizende expositie. Overal in Limburg kan aan de hand van de plaatselijke situatie de expositie worden aangepast. In 2013 is de tentoonstelling in het Historiehuis in  Roermond en de Biblionova in Sittard te zien geweest.

Joodse onderduikkinderen in Heerlen en Limburg

De tentoonstelling is vanaf 7 april 2014 te zien in het Bernadinuscollege in Heerlen.
Kijk op de pagina Joodse onderduikkinderen in Heerlen en Limburg.

Joodse onderduikkinderen in de regio Sittard en Limburg

V.l.n.r wethouder Noël Lebens van Sittard, wethouder Peter Pustjens van Echt Susteren, burgemeester Jos Hessels van Echt Susteren, Jac Lemmens teamleider Erfgoedcluster Weert en enkele leerlingen van Trevianum

In de Trevianum scholengroep in Sittard is de tentoonstelling Joodse onderduikkinderen te zien.
De opening op maandag 13 oktober 2014 is verricht door burgemeester Jos Hessels en wethouder Peter Pustjens  van Echt Susteren wethouder Noël Lebens van Sittard in het bijzijn van directie, docenten en leerlingen van deze middelbare school.


 

 

 

Joodse onderduikkinderen in Limburg in Museum De Locht Melderslo

Eef en Sini Polak gedurende hun verblijf bij de zusters Ursulinen in Weert tijdens de tweede wereldoorlog

De reizende tentoonstelling Joodse onderduikkinderen is van 16 januari 2016 tot 6 februari 2017 te zien in Museum De Locht in Melderlo. Naast schilderijen, foto's en videopresenaties uit de oorspronkelijke tentoonstelling, is deze expositie aangevuld met een vitrine ingericht met de meest relevante boeken over de jodenvervolging in Limburg, met speciale aandacht voor Tienray e.o..

Museum de Locht in Melderslo.

 

Joodse onderduikkinderen in Limburg in Museum Land van Valkenburg

 

De reizende tentoonstelling Joodse onderduikkinderen is van 19 februari tot en met 5 mei te zien in Museum Land van Valkenburg.
Om te ontkomen aan de deportatie doken veel joden onder. Daarbij raakten gezinsleden vaker gescheiden. Via een netwerk kwamen veel kinderen terecht in Limburg. Van een aantal van deze kinderen worden de belevenissen in deze oorlog verteld aan de hand van foto’s, films, brieven en schilderingen.
Ook in Valkenburg, in Houthem om precies te zijn, werd een joods kind ondergebracht. Onder de naam ‘Ria’ werd Marij de Goede-van Gelder in het gezin Mulleneers opgevangen. Haar verhaal is in deze tentoonstelling opgenomen.

Meer informatie over deze tentoonstelling in Valkenburg vindt u op de website Joodse onderduikkinderen in Limburg.

Bezoekersaantallen

Medio februari 2017 heeft de expositie in totaal circa 40.000 bezoekers getrokken.

Ook in uw gemeente?

Heeft u belangstelling om de tentoonstelling in uw gemeente te organiseren neem dan contact met ons op via ons e-mailadres Erfgoedcluster Weert of met de teamleider Erfgoedcluster Weert/Gemeentearchivaris Weert Jac Lemmens, telefoon (0495) 57 54 68.