Van dag tot dag september 1944

Zaterdag 9 september 1944

Station Weert
GAW Beeldbank A1606

Een kalme dag. Enige Duitsche wagens rijden af en aan, doch geen overmatige drukte. Achter het stadhuis staan keukenwagens opgesteld, die koken voor de frontsoldaten bij Hechtel.
De nog aanwezige N.S.B ers die de grote trek hebben getrotseerd krijgen aanzegging, dat ze de stad moeten verlaten.
Om 7 uur samenkomst aan ‘t station. Hierbij was ook A. Lenders met zijn zonen André en Gerard, de Kous en enkele anderen. Om 11.45 [uur], vertrokken zij de richting Roermond.
Van verre hoort men enorme bombardementen, gepaard gaande met hoog uit slaande vlammen.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Met de frontsoldaten bedoelt hij de de Fallschirmjäger die op dat moment bij Hechtel in hevig gevechten zijn verwikkeld (merendeel Regiment  Grassmehl (Fallschirmjäger-Regiment 20). ls het juist dat de veldkeuken in Weert gevestigd was, dan moest het eten nog wel zo’n 33 km vervoerd worden!
A.  Lenders was ook kaderlid bij de Nationale Arbeidsdienst (N.A.D.) geweest.

N.S.B. Nederlandse Socialistische Beweging

Lees ook

Rijksmonument Station Weert

Ga naar

Vrijdag 8 september 1944 <<<   Zondag 10 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<