80 jarige oorlog

De Vrede van Munster gesloten in 1648 is een belangrijke mijlpaal in de vaderlandse geschiedenis. De Tachtigjarige Oorlog ging aan Weert niet voorbij.
Er was gedurende de peirode van 1568 tot 1648 sveel vuldig sprake van inkwartiering van militaire en die plunderenden vaker bij boeren en de inwoners in de stad als de soldij weer eens niet werd betaald.

Lees meer in ...

Sprokkels nummer 34 is beschikbaar in de studiezaal van het gemeentearchief Weert.