Van dag tot dag september 1944

Vrijdag 8 september 1944

Voormalige Locloods op spoorberg medio 1944
dan in gebruik als machinefabriek Halberg NV
GAW Beeldbank L1915

Naar men verneemt zijn de vermelde terugtrekkende Duitsche troepen aan de Duitsche grens tegengehouden en teruggezonden. Dit bericht schijnt enigszins waarheid te bevatten, omdat ’s morgens de infanterie passeerde in de richting Eindhoven. Het was vermakelijk te zien, hoe het Herrenvolk zijn bagage, ransel ed. vervoerde. Alle mogelijke vehikels werden daartoe gebruikt rijwielen zonder banden, kinderwagens, kinderkarretjes, d.i.[dat is] een kistje op twee wielen, zelfs zag men er een met een autoped. Erbarmelijk!
Om 8.30 uur liet men de centrale der fabriek van Halberg springen. ‘t Gerucht doet de ronde, dat de geallieerden in Beverloo zijn. Er kwamen zeer veel Duitsche soldaten te Weert en op de gehuchten. Men vreest het ergste.
De Duitschers doen huiszoekingen naar rijwielen en paarden. De voerman met paard die gevonden wordt, moet vracht rijden tot aan de grens, zelfs tot in Duitschland.
Gist, groenten, zout en aardappelen zijn niet meer verkrijgbaar. De burgers trekken den boer op om levensmiddelen. De melkkarren brengen de melk met een oud versleten paard naar de fabriek, dit wordt hun misschien niet afgenomen. Er waren boeren, die geen melk leverde. Bij hen konden de burgers dus hun voorraad opdoen.
Voor de tweede maal vertrekt de Orts-Kommandant. Een Duits Officiers-Kommando wordt ingesteld dat zijn intrek neemt bij de Wed. Th. v.[an] Brussel, hotel ͵͵du Commerce”. Tegen den avond hoort men weer geweldige ontploffingen, overigens blijft alles rustig.
Wat waren de moffen bang. Hun wagens werden overal verdekt opgesteld, onder bomen, in schuren, langs de huizen e.d. Zelfs werden er afgedekt met groene heesters.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Beverlo (B.) wordt pas laat op de 9e september door Engelse eenheden bezet.
Een verslag van een dergelijke tocht van een gevorderde paard en wagen, inclusief voerman ( in dit geval Sjefke Salmans)  staat te lezen in het Fakkelestafette bulletin nr 7 uit 1984, aanwezig in de archiefbibliotheek.
De machinefabriek van Halberg was in de locloods op het rangeercomplex gevestigd.
Dat Linssen de Duitsers als bang betitelt waar het ging om het  parkeren van voertuigen, is niet verwonderlijk.
Daar hadden ze ook alle reden toe. Voortdurend moesten ze op de hoede zijn voor de geallieerde jachtvliegtuigen (Jabo’s werden ze door de Duitsers genoemd). Die schoten op alles wat zich over de wegen richting het noorden en oosten bewoog. Dat verklaart ook de camouflage met gebladerte en dergelijke.

Ga naar

Donderdag 7 september 1944 <<<    Zaterdag 9 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<