Van dag tot dag september 1944

Donderdag 7 september 1944

Bord aangebracht aan de deur van het toenmalig stadhuis, Markt 7.
Collectie Gemeentemuseum Weert

Een tegenvaller, zal men zeggen. De Orts-Kommandant keert terug in Weert doch zonder bagage. Hij neemt weer zijn intrek in de villa ͵͵Ons Zonnehuis” op de Emmasingel. Gelukkig voor Weert dat de Orts-Kommandant die nacht aanwezig was. Als hij niet in Weert was geweest, dan zou de ramp voor Weert niet te overzien zijn geweest. Omstreeks 3 uur middernacht vervoegt zich een dronken S.S. officier aan de Orts-Kommandantur met het bevel, dat hij het stadhuis, het Postkantoor en Pens.[ionaat] St. Louis in de lucht laat springen. Hierover ontstaat tusschen de dronken off.[icier] en den Orts-Kommandant een groote ruzie, doch den Orts-Kommandant won het pleit. Dus het is aan hem te danken, dat Weert van een groote ramp gespaard is gebleven.
‘s Nachts om 2 uur is er een grote brand waar te nemen bij de van Horne-Kazerne. De daarbij gelegen barakken werden door de Duitschers afgestookt. Het was een geweldige vuurgloed, die de geheele stad verlichtte. Bij deze brand hadden veel ontploffingen plaats, die werden veroorzaakt door het springen van heetgeworden benzinevaten en munitie. Het bood een fantastisch gezicht, vooral toen de gekleurde vuurpijlen in brand geraakten. Op hetzelfde oogenblik vertrokken een groot aantal legerwagens, die in de kazerne gerust hadden, in de richting Nederweert, wagens reden af en aan, wat ‘s nachts een helsch lawaai veroorzaakte.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Wat de aanleiding moge zijn geweest van de dronken officier voor de dreigementen – mogelijk geïnitieerd door zijn dronkenschap – is niet bekend. Linssen spreekt hier voor het eerst over soldaten der Waffen Schutzstaffel. Het is bekend dat rond deze tijd - buiten terugtrekkende troepen – in Weert troepen van de zogenaamde Kampfgruppen Segler en Richter arriveren  onderdelen van een kleine strijdmacht die aan de opmars van de Engelsen in België zuidwestelijk van Weert weerstand moet bieden.

Lees ook

J. Didden en M. Swarts, Kampfgruppe Walther and Panzerbrigade 107 uit 2016 met het nodige over Weert

Ga naar

Woensdag 6 september 1944 <<<   Vrijdag 8 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<