Van dag tot dag september 1944

Woensdag 6 september 1944

Sluis 16 oktober 1944
GAW Beeldbank A9782

Nog steeds terugtrekkende troepen, hoewel dit met het uur minder wordt. ‘s Namiddags passeert een groot aantal Duitsche Roode Kruis wagens in de richting Eindhoven. In den namiddag hoort men in de verte hevige ontploffingen.
Bij Tillemans op de Bosh[over]beek en bij den sluiswachter van Sluis 16 worden door de Duitschers schapen gestolen. Het personeel van het stad huis krijgt vrijaf, want er komt geen publiek. De secretaris fungeert als burgemeester.Bij F. Meeuwis, Maaspoort, en H. Hendriks ͵͵rusten” enige Duitse officieren met hun dames. Dit rusten kan men een beestenboel noemen, temeer daar de ͵͵dames” bestonden uit Fransche vrouwen van licht allooi.

‘s Avonds omstreeks 9 uur [21.00 uur] krijgt Dr. Hermans een boodschap van den Orts-Kommandant, dat diens chauffeur met de vrachtwagen onmiddellijk bij ͵͵Ons Zonnehuis” moet voorkomen. Dit duurt wat lang en Dr. Hermans wordt gearresteerd. Dr. Hermans krijgt te horen: ͵͵Wanneer de chauffeur met wagen niet binnen het half uur aanwezig is, wordt hij doodgeschoten.” Gelukkig werd de chauffeur gevonden en het dreigement niet ten uitvoer gelegt. De auto brengt den Orts-Kommandant Georg Paedtseld, diens administratie, alsmede de twee veldgendarmen Georg Kerscher en Otto Kokel naar Roermond. Een opluchting, want het wil wat zeggen: De Orts-Kommandant vertrokken.

Bron

C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Op 6 september hebben  de geallieerde eenheden Luik ingenomen. In het midden van België staan ze voor het Albertkanaal.
Of de dames van licht allooi zijn, is Linssens inschatting. Het kunnen natuurlijk ook de geliefdes uit de bezette gebieden zijn.
We zien hier een schaars moment dat Linssen individuele Duitsers bij naam noemt.

Dr. dokter = huisarts Hermans

Ga naar

Dinsdag 5 september 1944 <<<   Donderdag 7 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<