Van dag tot dag september 1944

Dinsdag 5 september 1944

Gebied IJzeren Man medio 1940
GAW Beeldbank 5784

Dag en nacht blijft het Duitsche leger aan het trekken: auto’s, karren, paarden, soldaten te voet of zittende op de eigenaardigste voertuigen. In één woord, ͵͵een armzalig zootje.”

Om 9.30 uur hoort men een geweldige ontploffing. De opgestapelde munitie in de bosschen aan den IJzeren Man, laten de Duitschers in de lucht vliegen. Door de dreun vielen in de stad vele vitrines aan scherven. Alsmaar terugtrekkende troepen, zelfs een 20-tal Fransche Kolonialen met roode Fez, passeerden als Krijgsgevangenen. Fietsen, paarden en karren werden de burgers afgenomen en door de Duitschers meegenomen. Niemand waagde zich met een rijwiel op straat, de boeren kwamen niet met hun paarden op ‘t veld, zelfs reden de boeren geen melk naar ‘t boterfabriek. De Duitschers waren goed voorzien van cognac, sigaren en sigaretten. Zij verkochten b.v. een flesch cognac voor f 2,50. Cavalerie en artillerie verblijven, voor één nacht bij de boeren op Altweert, Hushoven en Laar, die van dit volkje heel wat te verduren hebben gehad. Niets was voor dit crapuul veilig.

In den namiddag heeft er op de spoorlijn Weert-Budel in de nabijheid van ͵͵de Tranché” een spoorwegongeluk plaats. De ondergrondsche ͵͵de Spin” deed weer van zich horen. De rails waren losgeschroefd en een passerende Wehrmachttrein derailleert met het gevolg dat er twee doden en zeer veel zwaar en licht gewonde Duitsche soldaten vielen. Het Weerter Roode Kruis verleent assistentie en brengt gewonden over naar het St. Jans Gasthuis.

Vreeselijk was de represaille, die de Duitsers namen. Zes jonge menschen uit Dorplein werden na vele martelingen om het leven gebracht n.l. Theo Stevens, Antoon v. Putten -  Leo Looimans - Martin Looimans - Jan Zandvliet en Kees Kappers
Tot hoever zijn de geallieerden genaderd, is de algemene fluistervraag. De Krant verschijnt niet, er loopen geen treinen (wel Duitsche), telefoon zeer gebrekkig en over kleine afstanden, bijgevolg geen nieuwsberichten. De radioberichten zijn zoo vaag, dat men daaruit niet wijs kan worden. Het nachtverblijf was weer ͵͵in de kelder”.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting
Linssen doelt hier op de vele Duitse eenheden die op terugtocht zijn voor de opmars der Geallieerde troepen. Het handelt zich vaak over niet-gevechtstroepen. Zoals zovele anderen ziet hij  de tekenen van groeiende weestand niet. Juist nu verbreidt zich het gerucht dat de Engelsen op plaatsen de grens al zijn gepasseerd. De dag zal de geschiedenis in gaan als ‘Dolle Dinsdag’. Deze veronderstelling sterkt een groep als ‘ de Spin’ , waar Linssen over spreekt, tot een dergelijke premature sabotageactie.  Met verschrikkelijke gevolgen…
In werkelijkheid wordt er ten noorden van Antwerpen gevochten. Meer naar het westen zijn de eerste Engelse eenheden pas net voorbij Brussel!
Zijn mededeling van de Franse kolonialen soldaten krijgsgevangenen met rode fez is opvallend en vreemd. Hoe hij er bij komt dat het Franse krijgsgevangen zijn is een raadsel. Waren ze als hiwi’s, Hilfswilligen, in Duitse dienst?
De Waffen SS kende een eenheid soldaten, die in Duits uniform wel een fez droegen maar die ver weg van Weert vochten in het toenmalige Joegoslavië.
Uit voorzorg hebben vele Weertenaren voor zover mogelijk hun kelders extra ingericht om te overnachten. Een enkeling in het buitengebied maakt buitenshuis een schuilplek.

S.S. Schutzstaffel

Ga naar

Maandag 4 september 1944 <<<    Woensdag 6 september >>>

Hoofdpagina <<<

Lees ook

Lustoord IJzeren Man publieke zaak