Van dag tot dag september 1944

Maandag 4 september 1944

Aftocht van de Duitsers op de hoek Roermondseweg - O.L. Vrouwestraat september 1944 GAW Beeldbank A3405

Alle mogelijke soorten wagens komen uit de richting België en passeren Weert in de richting Roermond. Duitsche soldaten in een mengelmoes van uniformen.
Steeds maar in de richting Roermond.
Omstreeks 11 uur passeert de Italiaansche consul uit Brussel, die tankt bij Reemers op de markt. Volgens mededelingen van zijn chauffeur reist hij over Duitschland naar Italië.
De consul blijkt erg zenuwachtig en gejaagd, hij drijft alsmaar tot spoed aan.
Door de Duitschers worden bij de boeren niet alleen karren en paarden, doch ook voerlui gerequireerd, voornamelijk op Boshoven en Hushoven. Zij moeten voor de Duitschers vrachten rijden vanaf de van Horne Kazerne naar elders. Om 5 uur [17.00 uur] vliegen Engelsche vliegtuigen over, die de Duitsche colonnes op den weg van Maaseyk beschieten. De inslag kon goed worden waargenomen.

Door Rauter, S.S. Gruppenführer und General der Polizei wordt een verbod uitgevaardigd, dat zich van 20 tot 4 uur niemand in het openbaar mag vertonen. Samenscholingen van meer dan 5 personen zullen beschoten worden.

In den afgelopen nacht en ook heden passeeren alsmaar Duitsche wagens en groote troepen infanterie in de richting Roermond, dus Duitsche grens. Groote colonnes soldaten, moe en afgemat, zag men voorbij trekken. Een tweede stroom gaat via Nederweert, omdat het verkeer de groote massa niet kan verwerken. Knollen van paarden, mager als brood en met honger als wolven hadden moeite, om de wagens voort te trekken. Om 12.30 uur had de terugtrekkende legertros nabij de Kelperbrug een aanval te doorstaan van Engelsche vliegtuigen. Men hoorde de inslag en zag donkere wolken optrekken. Te Weert kreeg men angst. Wat zal er gebeuren? De menschen deden alle moeite om kaarsen te verkrijgen want men voelde aan, dat een kelderverblijf de enigste uitweg en veiligheid zou zijn.
Om 3 uur [15.00 uur]deelt de burgemeester mede, dat hij, de N.S.B.ers en RijksDuitschen Weert gaan verlaten om zich naar Duitschland te begeven. Dit vertrek zal om 7 uur n.m [19.00 uur] per trein plaats hebben. Deze tijding was welkom, temeer daar men hieruit moest concluderen, dat het er voor de Duitschers niet al te mooi uitzag en dat de dag der verlossing in aantocht was. De burgemeester nam afscheid van den secretaris, voor het overige personeel was er geen gelegenheid, want allen waren spoorloos verdwenen. ‘s Avonds om 7 uur[19.00 uur]. Als verzamelplaats was aangewezen: bij Scheefhals in de Stationsstraat. Een grote menigte was daar aanwezig, zowel mannen als vrouwen en kinderen. Troosteloos was de aanblik, temeer omdat allen beladen waren met het hoogstnoodige en dan te denken, dat zij door hun toetreden tot de N.S.B. of gedrag anderszins hun hebben en houden moeten achterlaten en daarenboven een donkere toekomst tegemoet gaan. Er komt geen trein, en er is ook geen burgemeester te bespeuren. De kopstukken der N.S.B. zooals Kruytzer, Bemelmans e.a. gaan geweldig tekeer tegen de houding en het gedrag van burgemeester R.[ösener] M.[anz]. Om 5.1/2 [5.30 uur]  uur ‘s nachts komt de trein en hun tocht neemt een aanvang.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Wat we moeten denken over de Italiaanse Consul is onduidelijk? Verder is er niets over bekend. Of Linssen deze kennis echt uit eigen ervaring heeft? Linssens opmerkingen over het geplande vertrek van de Nederlandse Socialistische Beweging  (N.S.B.) zijn opvallend in die zin dat reeds op de 4e september de uittocht naar Duitsland begon, de dag voor de 5e, die uiteindelijk als ‘Dolle Dinsdag’ de geschiedenisboeken in zou gaan.

S.S. Schutzstaffel

N.S.B. Nederlandse Socialistische Beweging

Ga naar

Zondag 3 september 1944 >>>      Dinsdag 5 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<