Van dag tot dag september 1944

Zondag 3 september 1944

Paters van de Heilige Geest 1931 - 1954
Coenraad Abelsstraat
GAW Beeldbank A12920

De bij de Paters v.[an] d.[e] H.[eilige] Geest en op het College verblijvende Duitsche soldaten verlaten de stad en nemen al de aanwezige rijwielen mee. Het wordt een rumoerige nacht, vooral op de singels. Het is een gewirwar van Duitsche wagens.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

 

Toelichting

De Duitse leger had een groot gebrek aan vervoer, de reden waarom fietsen zo in trek waren en in deze tijd ‘gevorderd’ werden.

Lees ook

Het Missiehuis

Ga naar

Zaterdag 2 september 1944 <<<       Maandag 4 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<