Van dag tot dag september 1944

Vrijdag 29 september

Amerikaanse Shermantank van de 7th Armored Division staat uitgebrand in een graanveld in Ospel
GAW Beeldbank A7177, Foto J. de Haan

Het 7de Amerikaanse tank-corps komt van Maeseyck naar Weert, om zich via de Biesterbrug in de richting Eindhoven te begeven. Dit passeren is een geweldig iets,  tanks, carriers  vrachtwagens, pantserwagens keurig uitgedost, komen voorbij. Iets om nooit te vergeten.
Dit voorbijrijden duurde van 6 uur ‘s morgens tot 1 uur ‘s-nachts van 30 september. Een aaneensluitende colonne, wat een schouwspel gaf waaraan eenieder zich vergastte. Er werd nagenoeg niet gewerkt en de brede trottoirs stonden steeds tjokvol belangstellenden. De plaatselijke bezetting blijft steeds vuur afgeven op Nederweert.

De door de Duitsers in de Limco achtergelaten eieren worden gedistribueerd. Bij gebrek aan stroom voor de koelhuizen moeten de eieren, om ze niet te laten bederven, worden uitverkocht. Men krijgt 10 eieren per kop, wat heel wat wil zeggen na zo’n uiterst schrale tijd. De eieren worden meestal in gekookte toestand gebruikt, want er is geen boter te krijgen.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Met het 7e Amerikaanse tankcorps wordt bedoeld de 7e Amerikaanse pantserdivisie, die op weg is naar een verzamelgebied ten noorden van Weert.  Linssen is er zichtbaar van onder de indruk; het aantal voertuigen dat door de straten van Weert trekt bedraagt dan ook meer dan 1500. De voorhoede van de divisie zal in de middag van 30 september al een aanval starten op Vortum en Overloon. Vanaf 8 oktober 1944 komen delen van de divisie voor opfrissing in de regio Weert terug.

Linssen maakt geen aantekeningen voor de 30e september. Er gebeurt die dag blijkbaar niets bijzonders. Er zijn overigens meerdere data waarover hij geen gebeurtenissen beschrijft.

Pierre Linssen vervolgt zijn dagboek op 1 oktober van dat jaar.

Ga naar

Donderdag 28 september 1944 <<<

Hoofdpagina <<<