Van dag tot dag september 1944

Woensdag 27 september

‘Ambonenzenkamp’ Tungelroy medio 1950 -1969
tijdens de tweede wereldoorlog in gebruik als Arbeidskamp van de bezetters
GAW Beeldbank 5267, Foto A. Stribos

Het geschut staande in de Hushoverakker wordt in de nacht overgebracht naar Moesdijk en Moesel. Om 9.30 uur komt een groot aantal Engelsche vliegtuigen over, die in de richting Duitschland verdwijnen. Vanaf Hushoven, Moesdijk, Moesel en Tungelroy beschieten de geallieerden de Duitschers achter het kanaal Nederweert - Wessem.

Om 2.30 uur [14.30 uur] heeft er een voetbalwedstrijd plaats tussen een Engelsch elftal en V.V. Wilhelmina, welke door de Engelschen wordt gewonnen met 7-4. Aanhoudend ligt Nederweert en omgeving onder granaatvuur. Ospel en Sluis 15 zijn nog niet te bereiken.

Te Tungelroy, in het Arbeids-kamp worden de nog aanwezige Commandant en twee werkmeesters gevangen genomen. De toren der Kerk van Ospel wordt opgeblazen. De ergste misère is het licht. Er is noch gas noch elektrisch licht, met het gevolg dat men zich met kaarsen moet behelpen, die moeilijk of niet te krijgen zijn.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Van een dergelijke voetbalwedstrijd waarover Linssen spreekt, zullen er nog vele volgen. Wanneer het front na het Engels offensief van 14 november 1944 opschuift naar de Maas, bivakkeren in en om Weert nog duizenden Engelse soldaten die hier op rust moeten komen. In dat kader worden dit soort wedstrijden georganiseerd.

Met het Arbeids-kamp bedoelt Linssen het kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst (N.A.D.). In de gemeente Weert liggen dan nog twee zulke kampen: aan de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 16 (‘Altweerterheide’) en bij Tungelroy (‘De Wallen’). Dat laatste kamp zal na gebruik door het Engelse leger en de Marechausee, dienst doen als opvangkamp voor gerepatrieerde gezinnen uit Nederlands- Indië: het zegenaamde ‘Ambonezenkamp’. Het kamp bij het kanaal wordt in 1949 afgebroken en de barakken gaan naar Delft ter huisvesting van studenten.

Het is in de namiddag van deze dag dat de Suffolks uit Weert vertrekken naar Maarheeze. Linssen rept er niet over. gen.”

Ga naar

Dinsdag 26 september 1944 <<<   Donderdag 28 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<