Van dag tot dag september 1944

Dinsdag 26 september

Album De Haan, (B), de bevrijding van Weert, Brits gemechaniseerd geschut van het 4th Royal Horse Artillery, een onderdeel van de 4th Armoured Brigade in Weert
GAW Beeldbank ALB.44.38

Gelukkig komt er weer Engelsche versterking. De geheele Hushover-akker is vol geplaatst met Artillerie, die aanhoudend geweldige salvo’s afgeeft in de richting Kelperbrug en Nederweert, waar de Duitschers nog steeds standhouden. De stad dreunt van het geschut.

Om 11 uur komt een groote massa tanks, carriers en ander materiaal uit de richting Maeseyck die zich via de Biesterbrug-Hushoven naar Eindhoven begeven om behulpzaam te zijn bij de geweldige slag die zich afspeelt in Noord-Limburg, Nijmegen en Arnhem. Met volle handen gooien de soldaten sigaren, sigaretten, chocolade e.d. wat men hier jarenlang heeft moeten ontberen. De opritten nabij de Biesterbrug zijn totaal kapotgereden door het zware oorlogsmateriaal.

De Witte Brigade en de B.S. [Binnenlandse Strijdkrachten]  komen weer in actie, De op 22 Sept [ember] losgelaten meisjes en vrouwen, die omgang hebben gehad met Duitschers, worden, ‘s-middags weer opgehaald en ondergebracht in het Pens[ionaat] St. Louis. Dit gebouw, door de Duitsers op beestachtige wijze bevuild en beschadigd moeten de dames reinigen. Menig meisje uit de betere stand zag men daar bij schrobben en water dragen. Een verdiende straf. Het meubilair, wat in de woningen der N.S.B-ers en Rijksduitsers nog aanwezig is, wordt door de gemeentepolitie en werklieden opgehaald en opgeborgen.
Nederweert, d.w.z. het dorp, is vrij van Duitschers. De prachtige monumentale toren en verschillende huizen zijn zwaar beschadigd. Diefstal op grote schaal was ook daar het parool.

Het lijkt of geheel Weert Engelsch spreekt. Jongens en meisjes, allen babbelen Engels dat het een lust is om te horen. De ruilhandel heeft zijn intrede gedaan. De Engelschen en Amerikanen zijn verzot op ons zilvergeld. Dit wordt geruild tegen levensmiddelen en rookgerei, maar ook tegen lege granaathulzen Zakken vol huizen (koper) worden de stad binnen gedragen.”

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Linssen maakt hier melding van de komst van de ‘4th Armoured Brigade’, een Engelse pantsereenheid die het kanaalfront vanaf Brug 14 ten noorden van Nederweert tot Weert en een deel van het kanaal Wessem-Nederweert overneemt. Aan dat front vinden geen offensieve acties plaats al doen de Engelsen wel pogingen om enkele kleine bruggenhoofden van de Duitse ‘Fallschirmjäger’ ten zuiden van dit kanaal op te heffen. Weert zal deze eenheid huisvesten tot begin oktober. Vanwege hun opvallend mouwembleem van een zwarte woestijnrat (‘Jerboa’) op een wit veld worden ze in de volksmond al snel de Zwarte Ratten genoemd.

Van de entree van al het zwaar materieel hebben Jac de Haan en Jan Biezenaar vele opnamen gemaakt. Overigens is van geen andere (pantser)eenheid bekend dat ze die dag door Weert naar Eindhoven rijdt. Zowel de artillerie als de tanks waarover Linssen spreekt behoren tot de zelfde eenheid. En die gaat niet naar Eindhoven.

Opvallend genoeg noemt Linssen ook bij het ophalen, een eufemisme voor weg-halen, de Rijksduitsers. Die worden voor deze gelegenheid gelijkgeschakeld met de ‘landverraders’.  Linssen spreekt van Amerikanen. Het zou kunnen zijn dat zich in Weert enkele Amerikanen bevinden die de doortocht van Amerikaanse troepen (7e pantserdivisie) moeten regelen enkele dagen later maar veel zijn dat er niet geweest.
Ten slotte: de lege hulzen worden in een aantal gevallen vervormd en/of gegraveerd. Daarna staan ze op de schouw of de vensterbank als sierstuk of vaas. Het Gemeentemuseum Weert heeft twee van zulke granaathulzen in de collectie.

Ga naar

Maandag 25 september 1944 <<<   Woensdag 27 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<