Van dag tot dag september 1944

Maandag 25 september

Molenpoort, begrafenis met militaire eer van drie bemanningsleden van een neergestorte bommenwerper, de soldaten op de achtergrond behoorden tot het 1ste Bataljon Suffolkregiment (de bevrijders) en naast de kist stonden leden van de Ordedienst - Binnenlandse Strijdkrachten, de geestelijke was aalmoezenier capt. H.G. Woodall, de ‘Reverend’ van het bataljon, 25 september 1944
GAW A7252 Foto J. de Haan

In vergelijk met den vorigen dag is er in de toestand weinig verandering te bespeuren. Kanonnen op de Kelperbrug is iets nieuws, de granaten gieren door de lucht. ‘s Middags om 4.30 uur [16.30 uur] worden de Engelsche piloten op 23 sept[ember] op Moesel verongelukt, begraven. Behalve de vele burgerlijke autoriteiten is ook een sectie Engelsche soldaten aanwezig. ‘t Is een droeve plechtigheid.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Omdat de Suffolksoldaten op deze dag nog in Weert zijn, vormen zij een erewacht bij de begrafenis op het kerkhof aan de Molenpoort. Leden van de Binnenlandse Strijdkrachten uit Weert dragen de kisten. Bij de graven komen nadien nog een propeller en een bord met de namen.
Een kranslegging bij de drie graven maakt in de eerste jaren na de bevrijding onderdeel uit van de ceremonies rondom bevrijding en herdenking van de gevallenen.
In 1951 worden de typische grafstenen geplaatst die nu nog de graven sieren.
De namen van de gesneuvelden zijn: J.S.R. Swanson, A. Campbell en W.T. Grew. 

Ga naar

Zondag 24 september 1944 <<<   Dinsdag 26 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<