Van dag tot dag september 1944

Zondag 24 september

Suffolksoldaten met bewonderaars bij de St.-Martinuskerk september 1944
GAW Beeldbank Alb. 43.09 Foto J. de Haan

De menschen maken zich ongerust omdat de Engelschen nabij de Stadsbrug aan de stadszijde zware versperringen gaan maken. Zouden de Duitschers trachten de Engelschen uit Weert te verdrijven?  De zware boomen, staande langs het Bassin worden afgezaagd, en over de weg gelegd Oude auto’s, karren, wagens e.d. worden tusschen de bomen opgestapeld.
Te Nederweert wordt zwaar gevochten en het dorp lijdt geweldige schade. Ook te Ell wordt vreeselijk huisgehouden. De kerk wordt zwaar beschadigd, windmolen en boerderijen gaan in vlammen op.
In den middag komt Engelsche versterking, wat de menschen oplucht en huns inziens de mogelijkheid tot terugkeer der Duitschers verhindert. Vrijwilligers voor de ondergrondsche, die bereids was omgedoopt in B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) stromen in grooten getale toe. Niet alleen dat iedereen met Oranje is getooid en de driekleur van de huizen wappert, ook de etalages prijken met oranje. In de meeste vond men afbeeldingen van leden van het koninklijk huis. De Tommies maken goede sier en hebben een zwak voor de Weerter meisjes. Ze loopen stevig gearmd en worden aan huis ontvangen. Niet alleen de plotselinge liefde van vele dochters was de oorzaak dat de Engelschen in vele gezinnen werden opgenomen, doch de lang ontbeerde busjes vleesch en de witte ═Ámik”, vooral niet te vergeten ‘t onbekende genot in jaren, van een Engelsche sigaret of pijptabak spraken een duchtig woordje mee.
Meisjes en kinderen lopen met emblemen en distinctieven van Engelsche soldaten. Men ziet zelfs soldaten lopen, die geen knoop meer aan hun uniform hebben. Saes G.M. geboren 31-5-1915, wonende op Laar, wordt door een schot doodelijk getroffen.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Hoewel de opdracht voor het bataljon van het Suffolkregiment (met ondersteunende eenheden) luidt ‘to secure Weert’ ligt het belang van de stad voor de Engelsen niet in de stad zelf maar in de gemakkelijk te verdedigen Zuid-Willemsvaart. Mocht het namelijk tot een tegenaanval van de Duitsers komen, gericht op de corridor meer oostelijk (zie de toelichting bij 19 september), dan is het verdedigen van het kanaal en meer nog de bruggen cruciaal.
Uit het dagboek van de Suffolks [voor 23 september!]:

‘In anticipation of a possible counterattack all approaches to the North of the canal in WEERT were blocked, for it was an impossible task to hold this town with the forces at our disposal.'

Vandaar dat de onderdelen van het bataljon zich concentreren bij Stads- en Biesterbrug. Overigens, om de Duitse intenties die dagen te achterhalen voert het carrierpeleton onder leiding van Ken Mahew (Nederlandse Militaire Willemsorde) een aantal dagen verkenningen uit richting kanaal Wessem-Nederweert.
Linssen heeft het over versterkingen. Hij doelt hier wellicht op de komst van een zusterbataljon van de Suffolks, het 1e bataljon van de South Lancashire Regiment. Dat trekt vanuit hun bivak op Boshoven-Vrakker deze dag het centrum binnen. De soldaten hebben opdracht om een aantal Duitse bruggenhoofdjes aan de zuidkant van het kanaal Wessem-Nederweert op te ruimen.

Wat betreft de omgang van de geallieerde soldaten met Weerter dames zal Linssen zich in een later stadium minder positief uitlaten.

Ga naar

Zaterdag 23 september 1944 <<<   Maandag 25 september 1944  >>>

Hoofdpagina <<<