Van dag tot dag september 1944

Zaterdag 23 september

Jonge dames, voor deze gelegenheid uitgedost in de kleuren van de Nederlandse vlag zijn druk in gesprek met een bevrijder, Noordkade te Weert september 1944
GAW Alb. 44.17 Foto J. de Haan

Weer een dag van arresteeren en opbrengen van personen die het met de Duitschers gehouden hebben. Engelschen en burgers konden het zeer goed vinden, het was dan ook een gezellige drukte in de stad. Om 9.30 uur ‘s avonds komen Engelsche vliegtuigen over, waarvan er boven Moesel tegen elkaar vliegen. De vliegtuigen stortten neer en drie piloten verloren het leven, terwijl een zwaar gewonde in het ziekenhuis werd opgenomen. De dienstmeid Konings A.M.F. geb.[oren] te Nederweert 23-9-26, wonende bij H. Timmermans op Laar, wordt door een granaatscherf zoodanig getroffen, dat zij spoedig overleed.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?        
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

De crash betreft die van een Engelse Halifax-bommenwerper. Drie bemanningsleden komen om, die op het kerkhof aan de Molenpoort worden begraven. In tegenstelling tot vele andere noodbegravingen in het Weertse zijn de stoffelijke overschotten nooit overgebracht naar een ander Brits oorlogskerkhof (in Swartbroek bijvoorbeeld) en zijn de graven daar nog steeds. Een van de bemanningsleden komt met zijn parachute dood neer op bezet gebied bij Nederweert en ligt nu daar begraven op het oorlogskerkhof. Van de drie overlevenden komt er een in bezet gebeid neer en wordt krijgsgevangen gemaakt. Twee bemanningsleden dalen met hun parachute neer in bevrijd gebied.

Ter nagedachtenis aan de crash is op initiatief van Wesley Haex in 2009 een monument opgericht langs de Maaseikerweg. Bij die gelegenheid verschijnt ook een boekje ‘De Tweede Wereldoorlog die niet aan het gehucht Moesel voorbijging’, door Twan Scheepers en Wesley Haex.

Ga naar

Vrijdag 22 september 1944 <<<   Zondag 24 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<