Van dag tot dag september 1944

Donderdag 21 september

Stadsbrug opgeblazen op 21 september 1944
GAW A-7184 foto J. de Haan

De afgeloopen nacht is er geweldig veel verkeer geweest op de hoofdwegen. ‘s Morgens om 8 uur begon het trekken van Duitsche troepen op en af. Mitrailleurs en kanonnen worden opgesteld in de Molenstraat, verl.[engde] Beekstraat en in de tuinen rond het Bassin. Een en ander geeft een angstig gevoel. De menschen vragen zich af ͵͵wat gaat er gebeuren”. Niemand mag de brug aan ‘t Bassin meer passeeren. De bewoners van de Wilhelminasingel sjouwen met kleeren en kleine huismeubelen. Ware en onware berichten maken de menschen zenuwachtig. De Duitschers zijn eveneens nerveus. De groote mond van weleer is voorbij.

‘t Wordt woelig in de stad. De menschen staan de komende dingen te bespreken, terwijl de Duitschers zenuwachtig met schrik op ‘t gelaat door de stad kruisen. Om 16.30 uur rijden de Duitsche auto’s en motorfietsen met razende vaart door de stad, steeds maar schreeuwend ͵͵Strassen frei”. Geen burgers vertonen zich meer op straat en wachten binnenshuis de dingen af die komen zullen. Zwaar geschut begint te vuren in de richting Boshoven en Hushoven. Granaten gieren over de stad. Om 5 uur [17.00 uur] mag niemand meer de tunnel bij ‘t station passeeren. Het is een angstig moment. Om 8 uur [20.00 uur] springt de brug bij sluis 16 in de lucht. Steeds maar kanonvuur. Om 9.40 uur [21.40 uur] vliegt de groote brug aan ‘t Bassin met een geweldige knal in de lucht, wat in de omgeving een groote ravage aanbrengt. Elkeen sleepte voorraden naar de kelders, want niemand weet wat komen gaat. Op ‘t gehucht Boshoven en de Geusendijk hoort men zwaar geschut, daar wordt gevochten.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?        
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

In de loop van de ochtend van 21 september gaat het 1e bataljon van het Suffolkregiment vanuit Hamont (dat de 20e bevrijd is) op weg naar het noorden. Hun doel: ‘to occupy Weert’. In de middag komt het in het gebied, afgebakend door de - latere- Geuzendijk, de spoorlijnen naar Eindhoven en Budel tot een vuurgevecht met de voorhoede van de Engelse aanval. Die krijgt vooral te maken met machinegeweervuur vanuit huizen langs de Geuzendijk en vanaf de spoordijk. Opvallend is dat Linssen het heeft over beschietingen van Duits artillerie richting Boshoven Hushoven. De Engelse bronnen spreken bij het gevecht namelijk niet over dergelijk artillerievuur. Het kanongeroffel dat men in Weert hoort is afkomstig van onder andere Engelse mortieren de aanval ondersteunen.
Omdat de stadsbrug nog de voornaamste oversteek vormt voor de Duitse troepen is duidelijk dat de Duitsers niet willen hebben dat burgers hen voor de voeten lopen.
Bij de aanval raken vier Engelse soldaten gewond, waaronder de bevelhebber van de compagnie die de aanval doet, majoor Claxton. Die wordt later voor zijn leiderschap bij deze actie het MC (Military Cross) verleend. Hij sneuvelt in april 1945 bij Brinkum in Duitsland. Aan Duitse kant worden ten minste drie soldaten gedood.


Ga naar

Woensdag 20 september 1944 <<<   Vrijdag 22 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<