Van dag tot dag september 1944

Woensdag 20 september

Watertoren NS emplacement 20 september 1944
GAW Beeldbank A7221

Aanvankelijk een kalme dag. Berichten komen binnen dat de bevolking van Nederweert aan verdedigingswerken is tewerkgesteld. Velen, die dagelijks naar Nederweert togen om levensmiddelen durfden die tocht niet meer te maken. Om 5 uur n.m. [17.00 uur] laten de Duitsers de spoorwegtunnel bij de Bosh.[over] beek in de lucht vliegen. Om 6 uur n.m. [18.00 uur] laat men de Watertoren en de nabij gelegen rails der Ned.[erlandse] Spoorwegen springen. Niet alleen Duitsche auto’s en andere vervoermiddelen, ook Duitsch geschut passeert Weert in de richting Roermond.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?        
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Met deze mededelingen van de vernielingen wordt duidelijk dat het front echt naderbij komt. De vernielingen aan het viaduct bij de Boshoverbeek en de watertoren moeten het treinverkeer (voor de geallieerde bevoorrading) een tijdlang helemaal lam leggen.
Het is opvallend dat Linssen hier naast allerlei voertuigen expliciet vermeldt dat ‘Duits geschut’ Weert passeert. Het is uit andere bronnen bekend dat een Duitse artillerie-eenheid via Weert terugtrekt. 

Ga naar

Dinsdag 19 september 1944 <<<  Donderdag 21 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<