Van dag tot dag september 1944

Zaterdag 2 september 1944

Limco Parallelweg
GAW Beeldbank RO 1874

Er komt weer leven in de brouwerij.
De menschen zijn weer enigszins opgelucht. Op straat hoort men diverse plaatsen noemen die door de geallieerden zijn genomen.

Het Bissch[oppelijk] College wordt geheel ontruimd. Een Duitsche post voor ’t geweer, staat bij de ingangen op de Wilhelminasingel en in de Molenstraat.
De heren Welters, Hendriks en de Wed[uwe]Hendriks op de Biest krijgen door de Duitschers aangezegd, dat voor 6 sept.[ember] hun woningen ontruimd moeten zijn.  Ook de heer Orbon, Emmasingel, krijgt deze aanzegging.
De Limco en de daarbij gelegen woonhuizen worden in beslag genomen.  De bewoners moeten elders ondergebracht worden.
Pens.[ionaat] St. Louis heeft bereids zijn bestemming gekregen. Duitsche Roode Kruiswagens rijden af en aan.
Ook de Landbouwschool, Zaal v.[an] d.[er] Feesten [Vanderfeesten] en de timmerfabriek van H. Stribos worden in beslag genomen.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting
Begin september zijn de Duitsers volop bezig troepen te verzamelen om zo een verdedigingslinie op te bouwen in
Noord - België. De vele ontruimingen en de in beslagname van gebouwen om soldaten of een staf te legeren houden daarmee verband; eerder dan voor de troepen die terugtrekken.
Met het Rode Kruis moeten hier de medische diensten van het Duitse leger bedoeld zijn.

Ga naar

Vrijdag 1 september 1944 <<<          Zaterdag 3 september >>>

Hoofdpagina <<<