Van dag tot dag september 1944

Dinsdag 19 september

Spoorbrug bij Kelpen september 1944
GAW Beeldbank A10842

Om 3 uur n.m. [15.00 uur] laten de Duitschers de Biesterbrug in de lucht vliegen. Om 3.30 uur [15.30 uur] volgt onder een geweldige slag de spoorbrug. Om 9.30 uur n.m. [21.30 uur] springt de elektrische installatie van de Biesterbrug uit elkaar.
Om 12 uur n.m [0.00 uur van 19 op 20 september 1944] vliegt de spoorbrug te Kelpen in de lucht. Bovenvermelde ontploffingen brengen zeer veel schade en vernielingen aan bij de omliggende huizen. Niet alleen ruiten en dakpannen moesten het ontgelden, er waren huizen die finaal instortten.
Ondanks al deze gebeurtenissen bleef het volk volkomen kalm, hetgeen te wijten was aan de in aantocht zijnde bevrijding.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?        
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Het laten springen van de bruggen duidt op het feit dat de geallieerde troepen al in aantocht zijn. In de nacht van 18 op 19 september heeft zuidelijk van Weert, bij het Belgische Sint Huibrechts-Lille de oversteek over het kanaal Bocholt - Herentals plaatsgevonden van Britse eenheden, waaronder het 1e bataljon van het Suffolk Regiment. Daarmee begon de aanval oostelijk van de corridor, die ook tot de bevrijding van Weert zou leiden.
De corridor is de naam die aan de smalle strook grond (vaak niet veel breder dan de weg) werd gegeven, die door de opmars naar Nijmegen - Arnhem was veroverd op de Duitsers. De aanval oostelijk van deze corridor diende om hem beter te kunnen bescheren tegen tegenaanvallen van de Duitsers.
Sluis 16 en de stadsbrug blijven nog even intact om de eigen, cq Duitse troepenbewegingen niet te belemmeren.

Ga naar

Maandag 18 september 1944 <<<   Woensdag 20 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<