Van dag tot dag september 1944

Maandag 18 september

Duitse troepen op de terugtocht, Roermondseweg te Weert september 1944
GAW Beeldbank A-3405

Het is weer een trekken van Duitsche troepen, autocolonnes enz., dag en nacht. Zij nemen voor ons een gelukkige en wel de richting van de Heimat. Omstreeks 10 uur v.m. wordt inspecteur Josephs door twee Duitsche militairen van het politiebureau gehaald en naar het huis van Souren aan de Wilhelminasingel gebracht, waar een Duitsch Kommando van een parachutistenafd.[eling] is gevestigd n.l. het beruchte commando ͵͵Erdmann”. Josephs wordt voor een ͵͵Oberst” gebracht die op strengen toon van hem eischt: onmiddellijk 10 rijwielen, een paar auto’s plus 1000 man met gereedschap, welke laatsten moeten dienen vóór het maken van verdedigingswerken tegen de in aantocht zijnde geallieerden. Mocht hieraan niet vóór 6 uur [18.00] voldaan zijn, dan zal het politiecorps, gemeentelijk personeel e.a. ambtenaren te werk worden gesteld. Inspecteur Josephs brengt deze opdracht ter kennis van het korps met het oogmerk iedereen zo spoedig mogelijk te waarschuwen. Het resultaat was, dat ‘s middags om 2 uur [14.00 uur] niet alleen het politiekorps en de gemeenteambtenaren, doch ieder die zich ten opzichte van het werkobject niet veilig gevoelde, waren ondergedoken. Enkelen die zich niet tijdig uit de voeten konden maken moesten mitrailleurnesten en tankvallen maken in de St. Martinusstraat en het Leukerveld. Bij het gelukkige bericht ͵͵dat Valkenswaard en Eindhoven in handen der geallieerden waren” liet menigeen een zucht van verlichting en het kommando ͵͵Erdmann” nam haastig zijn biezen. Op Swartbroek vorderden de Duitschers runderen, varkens, kalveren enz. die ter plaatse werden geslacht. Het beste deel der dieren namen ze mee, de rest lieten ze waardeloos liggen. In de kazerne verkochten de Duitsche soldaten één paar, in enkele gevallen twee paar schoenen voor 6 eieren. Paarden, karren, rijwielen, elk vervoermiddel wordt door de Duitschers met geweld gevorderd.

Tegen den avond keerden de ondergedokenen weer in de stad terug. Inspecteur Josephs, op weg naar  huis, wordt door Louis Baeten gewaarschuwd, dat de Duitschers, die bezit hadden genomen van de garage Jongen aan het Bassin, voornemens waren wegens gebrek aan vervoermiddelen, de garage waarin olie, benzine e.d. was opgeslagen, in de lucht te laten vliegen.  Josephs begeeft zich derwaarts en krijgt van een bejaard Feldwebel gedaan, dat de garage in tact zou blijven, mits hij een rijwiel kreeg. Hiervoor werd gezorgd, waarop de Feldwebel langs een anderen weg ijlings verdween, zodat Weert andermaal voor een grote ramp gespaard bleef.

Nauwelijks is Josephs op het politiebureau of dhr. Biemans van de Limco verzoekt om hulp. Door bewoners van het Tuindorp is aan de Duitschers verraden dat zich in de Limco-fabrieken 2 millioen eieren bevinden. Door allerlei trucs en foutieve voorlichting wist men gedaan te krijgen, dat slechts een 1/2 miljoen eieren werden meegenomen.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?        
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Linssen geeft aan dat de commandopost gevestigd was in het pand van Souren. Dat was het pand Wilhelminasingel 70, nu 270, niet ver van de stadsbrug. De voorgevel van het pand werd helaas in de jaren zestig volledig vernieuwd.
Was hier het hoofdkwartier gevestigd van Erdmann zelf? Hij had de rang van  generaal, hetgeen niet overeenkomst met de rang van ‘Oberst’. Het kan ook zijn dat het de commandopost was van een van de regimenten.
Bekend is verder dat in de dagen vóór de bevrijding razzia’s plaatsvonden om mensen te krijgen voor genoemd schanswerk. Daartoe hoorde ook het graven van zogenaamde ‘Deckungslocher’ om in te schuilen bij een plotselinge vliegtuigaanval.

Ga naar

Zondag 17 september 1944 <<<   Dinsdag 19 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<