Van dag tot dag september 1944

Zondag 17 september

Donatuskapel Laar
GAW Beeldbank 1621

Om 4.30 uur v.m. laat een overkomend vliegtuig een bom vallen die een takkenbossenmijt treft bij café Hendriks op Hushoven. Een geweldige slag die van alle in den omtrekt liggende huizen de ruiten vernielde. Alles wijst erop, dat deze bom bestemd was voor een juist passeerende Duitsche autocolonne. Om 10 uur komen een groot aantal viermotorige Engelsche bommenwerpers over, begeleid door een menigte jagers. Het Duitsche afweergeschut komt in actie, echter zonder resultaat. De honderden machines vlogen ongedeerd hun weg. Het was een fantastisch gezicht de honderden zware vliegtuigen, in groepen van zes waartussen de springende granaten van het Duitsche afweergeschut. Het overvliegen bleef aanhouden. Plotseling lost een der vliegtuigen zijn bommenlast, door welke oorzaak bleef onbekend, die neerkwam bij de Kapel op Laar
Twee en twintig bommen ontploften terwijl er twee intact bleven. Luchtalarm wordt gegeven dat duurt tot 11 1/2  uur. Het was Zondag, dus druk op straat, vooral tegen het begin van de 11-uur Mis.

In verband met het luchtalarm maande inspecteur Josephs het publiek aan, zich van de straat te verwijderen, waaraan het publiek, door nieuwsgierigheid gedreven, niet voldeed. Josephs lost een waarschuwingsschot dat een ongelukkige uitwerking heeft. Een dochtertje van M. Everaers in de Langstraat, dat door een bovenraam lag te kijken, wordt door ’t schot getroffen. De kogel drong in haar oog, dat ze zal moeten missen. Den gehelen dag, en vanuit alle richtingen kwamen Engelsche vliegtuigen over. De telefoondraden langs het Kanaal in de richting Sluis 16 zijn in den afgeloopen nacht op verschillende plaatsen doorgeknipt. Een radiobericht om 4 .45 uur [16.45 uur] meldt
͵͵landing van Engelsche parachutisten in Holland.” Nu wist men meteen de betekenis van de overvliegende vliegmachines. Na dit radiobericht kwamen Duitsche patrouilles, die alle cafés afgingen en de aldaar verblijvende Duitsche soldaten gelastten zich onmiddellijk bij het hoofdkwartier te melden. Paarden, rijwielen e.d. worden door de Duitschers gevorderd met het pistool in de hand. De menschen staan in groepen bij elkaar de dingen te bespreken die nog komen zouden. Om 6 uur [18.00 uur] een extra radiobericht: de bakkers mogen geen vla, gebak e.d. bakken doch uitsluitend brood. Op ‘t politiebureau wordt een bericht binnengebracht geschreven op een stuk papier, luidende: ͵͵We are coming to Weert in the next week”. Dit was gevonden door M. Poell en blijkbaar afkomstig van een Engelsch vliegtuig. De Duitschers hoorden van dit bericht wat bij het publiek openlijk besproken werd, waarop de S.D. uit Maastricht daaromtrent inlichtingen vraagt. Josephs, en zij, die er meer van wisten hielden zich van de domme.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?        
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Zondag 17 september is de datum dat het grote offensief Market Garden van start ging. Het was een gedurfd plan van veldmaarschalk Bernard Law Montgomery om een bruggenhoofd te vormen aan de noordzijde van de Rijn in Arnhem. Van daaruit moesten de troepen oprukken richting Ruhrgebied en daarbij de Duitse verdedigingslinie, bekend als de Westwall, te ontwijken. Het plan bestond uit een luchtlandingsoperatie Market en een operatie Garden, een grondoffensief om via de door de luchtlandingstroepen veroverde bruggen over diverse kanalen én  Maas, Waal en Rijn zo het bruggenhoofd in Arnhem te vestigen. De aanvliegroutes lagen voor een deel boven Weert.
De aanval bracht alle Duitse eenheden in Zuid en Oost-Nederland, dus ook in deze streken, in de hoogste staat van paraatheid.
Jammer dat het papier van M. Poell ( of een ander dergelijk papier) niet bewaard is. Dan zou in elk geval de historische feitelijkheid beter te controleren zijn.
Dat de geallieerde troepen op een dergelijke manier zouden communiceren (met het verzet?) en dan ook nog via een vliegtuig dat deze 'papiertjes' zou uitstrooien lijkt wel erg ver gezocht.

SD Sicherheitsdienst

Ga naar

Zaterdag 16 september 1944 <<<   Maandag 18 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<