Van dag tot dag september 1944

Vrijdag 15 september

Brug nabij Sluis 14 Nederweert
GAW Beeldbank A10862

De afgelopen nacht bracht niets bijzonders. Het aantal nog in Weert aanwezige troepen wordt geschat op 600, die behoren bij het commando van generaal Erdmann. Er is nijpend tekort aan boter, zulks naar aanleiding dat de boeren geen melk aanvoeren. De melk moet bij den boer worden gehaald, doch boter was er niet te krijgen. Velen togen naar Nederweert doch ook daar was weinig of niets meer te halen. Alles moet te voet gebeuren, daar elkeen, voor zover hij nog een fiets bezit, er niet mee op straat durft te komen. Agent van Politie Osting belast met de bewaring van radio’s, bracht in de afgelopen nacht menig toestel terug naar de rechtmatigen eigenaar. De brug bij oud Sluis 14 te Nederweert laten de Duitschers in de lucht vliegen. Te Nederweert moeten de burgers onder Duitsch toezicht tankvallen graven.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Met het ‘ commando Erdmann’  wordt verstaan de Fallschirmjägerdivision onder bevel van   Generalleutnant Wolfgang Erdmann. De regimenten van deze divisie, waaronder het eerder genoemde regiment Grassmehl, zouden de konden weken in deze regio samen het eenheden van de Waffen-SS het front vormen tegen de Britse opmars. Ook hier duidt het aantal op een voor Duitse begrippen op dat moment aanzienlijke troepenmacht.
De radiotoestellen had men in 1943 moeten inleveren.

S.S. Schutzstaffel

Ga naar

Donderdag 14 september 1944 <<<    Zaterdag 16 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<