Van dag tot dag september 1944

Donderdag 14 september

Tabak drogen
Collectie NIOD Beeldbank BC 819_037

‘s Morgens om 8.30 uur arriveert een groote troepenmacht uit de richting Stramproy, die hier komt uitrusten. Ze betrekken de scholen en verder alle localiteiten die beschikbaar zijn. Deze troepenmacht had gevochten in Frankrijk en Belgie. Jongens van 12-14 jaar waren fluks bij de hand en verkochten aan die Duitschers z.g. ͵͵blazertjes” voor een prijs van f 2,- à  f 3,- per doosje van 10 stuks. Deze sigarillos waren geheel uit papier vervaardigd. De jongens kochten ze bij de Wed[uwe]. v.[an] d.[en] Bosch voor 25 ct. per doosje. Dit waren waarschijnlijk de laatste Weerter collaborateurs, Alle mogelijke modellen voertuigen reden door de stad, zelfs een droeg het opschrift ͵͵ville de Lyon” Rhone.


Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

 

Toelichting

Om welke troepenmacht het hier gaat is niet bekend.
Moeten we Linssens mededeling van de ‘laatste Weerter collaborateurs’ serieus nemen of maakt hij hier een grap? Zou hij het eerste bedoelen dan zouden maar zeer weinig Weerter middenstanders na de bevrijding niet als zodanig  aangemerkt kunnen worden. 

 

Ga naar

Woensdag 13 september 1944 <<<    Vrijdag 15 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<