Van dag tot dag september 1944

Woensdag 13 september

Interieur Pensionaat Saint Louis 1944
GAW Beeldbank GEBEURTENIS6827

De menschen gaan hun vitrines versterken. Niet alleen wordt er kruiselings plakband over geplakt, ze worden ook zoo goed mogelijk van buiten en binnen gestut. De radio deelt mede, dat de geallieerde troepen nog 81/2 K.M. van de Nederl.[andse] grens zijn en in de richting Weert optrekken.

Dit bericht werkte bij de menschen als de roode lap op een stier. De bakkerswinkels worden bestormd en in een minimum van tijd was er geen brood meer verkrijgbaar, zelfs de overige levensmiddelen waren uitverkocht. Thans hoort men de bombardementen vanuit de richting grens zeer goed. Engelsche vliegtuigen komen in groote massa’s over. Tegen den avond was de lucht in de richting Hamont en Loozen [België] één vuurwerk, waartusschen het ontploffen der granaten van het afweergeschut. De nog in de kazerne aanwezig zijnde Duitsche treinsoldaten en auto’s vertrekken overhaast naar Meijel. Een afd.[eling] Duitsche soldaten begint met het leeghalen van Pens.[ionaat] St. Louis. Propvolle vrachtwagens verlaten de Korenmarkt en verdwijnen in de richting Roermond, d.i. [dat is] Duitschland. Tot overmaat van ramp moet worden geconstateerd dat niet alleen de moffen, doch ook Weertenaren aan deze rooverij deelnamen.

Bron

C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Op 13 september wordt nog altijd bij Hechtel (België) hevig gevochten.  Maar dat ligt op nog geen 30 km van Weert. De melding van de 81,1/2 km. is duidelijk foutief.
Wie Linssen hier bedoelt met treinsoldaten is niet duidelijk.

Ga naar

Dinsdag 12 september 1944 <<<   Donderdag 14 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<