Van dag tot dag september 1944

Dinsdag 12 september

Beschadigde brug, mogelijk Schoor, september 1944
GAW Beeldbank A7194
Foto J. de Haan

De bruggen over de Z.W. Vaart, [Zuid Willemsvaart] ook te Nederweert, worden van springstof voorzien en de omgeving met prikkeldraad afgezet. Wel een bewijs, dat de heeren iets verwachten. De menschen doen erg zenuwachtig, hoewel eenieder toch optimistisch gestemd is. Werken wordt er maar weinig meer gedaan. Verschillende fabrieken werken helemaal niet meer. Door de Duitschers wordt achter de Kerk een luisterpost opgesteld, die dag en nacht in actie is. Niemand mag zich in die nabijheid vertonen.

Bron

C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

 

Ga naar

Maandag 11 september 1944 <<<  Woensdag 13 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<