Van dag tot dag september 1944

Maandag 11 september

N.V. Tricotagefabrieken V.H.Frans Beeren & Zonen
Louis Regoutstraat 1941 - 1943
GAW Beeldbank Alb.1.02

Een nacht van druk verkeer achter de rug. De 4 pijlers der oude spoorbrug waarop na de vernieling van 10 mei 1940 geen brug was gelegd, laten de Duitschers springen. De noodspoorbrug wordt met springstof geladen. Bij deze gelegenheid werden door de Duitschers in de omgeving schapen en kalveren gevorderd.

Vrachtrijders en leveranciers van vee, o.a. W. Meusen en J. Bax komen op last van den Ortskommandant op ‘t gemeentehuis en verzoeken uitbetaling. Deze betaling wordt geweigerd daar de burgemeester geen opdracht heeft gegeven. Nog maar steeds vordering van paarden en rijwielen. Menschen die zich met paard of rijwiel op straat wagen, worden ze zonder meer door de Duitschers afgenomen.

Verwalter Knigge laat de goederen bij de Tricotagefabriek per vrachtauto weghalen. Voor de derde keer keert de Orts-Kommandant Georg Paedtsold te Weert terug.

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Op deze dag beginnen de Duitsers met de voorbereidingen voor het opblazen van de diverse bruggen over de Zuid-Willemsvaart. Het wijst er op dat de Duitsers toch niet meer van plan waren vervoer per spoor te bezigen. Overdag was transport per spoor vanwege de aanvallen vanuit de lucht al zeer gevaarlijk.

 

Ga naar

Zondag 10 september 1944 <<<   Dinsdag 12 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<