Van dag tot dag september 1944

Zondag 10 september

Album De Haan, ( A), de bevrijding van Weert
GAW Beeldbank ALB.43.07

In de vroege morgen omstreeks 5 uur komt een groot aantal Engelsche vliegtuigen over, die in de richting Duitsche grens vliegen. Om 11.30 uur beschieten Engelsche vliegtuigen een trein op ‘t baanvak Weert-Maarheeze.
Het is Zondag, bij de aanvang van de 11 uur Mis komt een auto met drie Duitsche officieren aan het stadhuis, die den burgemeester moesten hebben. R.[ösener] Manz had reeds een goed heenkomen gezocht, bijgevolg is ‘t inspecteur Josephs, die hen te woord staat.
 De officieren hebben voor Weert een niet al te prettige mededeling Wat was er gebeurd ?

In den afgelopen nacht hebben 4 burgers, gewapend met een automatisch pistool, een Duitsche schildwacht, die bij Van Tulden op Hushoven op wacht stond, door z’n arm geschoten. De Duitsche officieren gingen geweldig te keer en dreigden met de zwaarste straffen. Ze eischten op de eerste plaats 10 gijzelaars uit Weert, die verantwoordelijk zouden worden gesteld indien de daders binnen 2 x 24 uur niet waren gevonden. Na een zeer lange conferentie wist Josephs gedaan te krijgen, door een beroep te doen op de menschelijkheid, dat van de gijzelaars werd afgezien en genoegen genomen werd met een algeheel betredingsverbod van een zeker gedeelte van Hushoven. Mogelijk hadden de aanvallers (illegalen) het gemunt op het automatisch geweer van den Duitser of had deze laatste zich zelf verwond, om zich aan den dienst, die gevaarlijk begon te worden, te onttrekken.

‘s Middags prijkte op de aanplakborden het volgende bericht:
Bekendmaking
Op last van de Duitse Mil.[itaire] Instantie is het verboden
een gedeelte van het gehucht Hushoven te betreden.
De daar wonende personen mogen hun woningen niet verlaten. Het gedeelte waarop het verbod van toepassing is wordt begrensd.
Ten Westen door de Rijksweg Weert-Eindhoven vanaf de school Hushoven tot aan de spoorwegovergang.
Ten Noorden. vanaf de spoorwegovergang tot boerderij Wouters Heugterbroek
Ten Oosten. vanaf boerderij Wouters door het Vlasvin tot aan het transformatorhuisje (boerderij Jacobs).
Ten Zuiden, de verharde weg vanaf transformatorhuisje tot de school Hushoven.
Dit verbod geldt niet des daags tussen 12—2 uur [14.00 uur] voor de binnen dit gebied wonende personen en voor de allernoodzakelijkste bezigheden voor veeverzorging. Zoals melken in ‘t verboden gebied.
Binnen het verboden terrein wordt niet gewaarschuwd, doch onmiddellijk geschoten.
De opperluitenant van Politie,  A. Josephs

Bekendmaking door Opperluitenant van Politie A. Josephs dat het verboden is om "een gedeelte van het gehucht Hushoven te betreden. Het verbod geld niet tussen 12 en 2 uur 's middags. "Binnen het verboden terrein wordt niet gewaarschuwd, doch onmiddellijk geschoten. Uitgegeven op 10 september 1944 te Weert. Zwarte tekst op vergeelde achtergrond

Bron
C.3.2 Aanwinsten Niet Gemeentelijke Archiefbescheiden, 1509 - ?         
Dagboek van Weert, door P. Linssen, 1939 – 1944, inv.nr 81

Toelichting

Wat er waar mag zijn van het verhaal over de schildwacht is onduidelijk. Dat het verzet bovengronds gaat opereren is in het licht van het enthousiasme over de aanstaande bevrijding goed te verklaren Echter, het was vragen om ernstige problemen daar, zoals we al opmerkten, de Duitsers weer meer grip op de militaire situatie wilden krijgen. En dus eerder geneigd waren tot represailles.
Linssen spreekt ook over illegalen als zijnde de aanvallers. Vreemd. Waarom hij hier niet gewoon het verzet noemt is niet duidelijk. Of gaat het in zijn ogen om niet reguliere verzet? Dat het de om een zelfverwonding zou gaan is goed mogelijk.
Linssen kan dit alles weten omdat de politie op het stadhuis zat, waar ook zijn werkplek was en hij het gesprek zou hebben kunnen volgen.

Ga naar

Zaterdag 9 september 1944 <<<   Maandag 11 september 1944 >>>

Hoofdpagina <<<