Weert kleurde oranje

De festiviteiten vanwege de geboorte van prinses Juliana op 30 april 1909 Markt Weert
GAW Beeldbank 4127

Na enkele maanden van nijver plannen en uitvoeren in een stad die langzaam oranje kleurt nadert de dag van het bezoek met rasse schreden. Weliswaar gaat het nu om de officiële viering van de Koninginnedag en is het bezoek daarmee van een bijzondere grootorde, het is zeker niet het enige. Ter opfrissing: in 1982 was er het werkbezoek aan Midden-Limburg, waarbij ook Weert, het pas geopende museum Jacob van Horne en het graf van Philips de Montmorency in de Martinuskerk bezocht werden. In 2006 was Koningin Beatrix nog te gast op het OLS te Stramproy. Het meest recente bezoek aan Weert dateert van 2009 en betreft een werkbezoek aan de KMS.
Maar buiten de daadwerkelijke bezoeken die allerlei festiviteiten met zich brachten, waren er natuurlijk ook momenten dat er gevierd en gefeest werd zonder dat Hare Majesteit zelf aanwezig was; ambtsjubilea en geboortes bijvoorbeeld.

Op de Markt

De foto van deze aflevering toont een dergelijk Oranjefeest dat plaatsvond op 3 mei 1909. Aanleiding vormde de geboorte van een prinsesje dat de naam Juliana meekreeg. De opname is gemaakt vanuit het hoekpad Langstraat Maasstraat, toen het Post- en Telegraafkantoor nu een juwelierszaak. Links zien we de rij panden van de Markt met prominent café De Beurs, een gegeven dat ons nog even herinnert aan het feit dat in het verleden zowat elke straat en elk ‘plein’ wel een of meerder cafés kende. In het pand is nu een makelaar gevestigd. Het pand tussen het café en het stadhuis is eind jaren zestig afgebroken om een betere doorgang te verkrijgen met de Nieuwe Markt. In de verte liggen twee nog altijd prominente panden die het gezicht van de Markt bepalen. Beide zijn inmiddels, na ander gebruikers gekend te hebben, ook horecapanden.

Feest

De aanstaande geboorte zorgde net als in andere plaatsen in Weert voor het nodig ‘geregel’ door het plaatselijke Oranje Comité. Daarin zaten vooral mensen uit het onderwijs (zoals de heren Houben en Persoon) en het verenigingsleven; de heren H. Weekers van voetbalclub Hercules en Van der Heijden van Fanfare St. Joseph. Voorzitter was de heer J. Pruijmboom.
In blijde verwachting van de geboorte van prins of prinsesje had het comité in samenwerking met het ‘Damescomité van de huldeblijk aan HM de koningin’ allerlei activiteiten op touw gezet. Een daarvan was een traktatie voor de schoolgaande jeugd (inclusief de weeskinderen en de kinderen van de bewaarschool). Maar voor wat hoort wat moet men gedacht hebben, want het was wel de bedoeling dat de kinderen eerst een optreden zouden verzorgen op de Markt. Het idee was dat zij onder aanvoering van Harmonie St. Antonius vanuit de Biest naar de Markt zouden trekken en zich daar zouden opstellen in de vorm van de letter ‘W’ met kroon. Eerder waren dan al de schutterijen en bonden gearriveerd, die onder begeleiding van Fanfare St. Joseph vanuit het station in stoet naar de Markt waren getogen. (In een eerder artikel van 30 januari 2011 maakten we al melding van een vergelijkbare optocht, maar dan uit 1923.)

’s Middags om 3 uur was het dan tijd voor zang en muziek. De kinderen zongen dan, ten overstaan van schutterij met vaandels, de bonden en leden van de sportvereniging alsook de notabelen het Wilhelmus; ‘in oude toonzetting’ zo vermeldt het artikel in het Kanton Weert. Dan volgden de cantate ‘Ons Vorstenhuis’ en – na een toespraak van het Oranje-comité gericht aan burgemeester F. Janssens - ‘Wien Neerlandsch bloed’. Daarna kwam het defilé en togen de kinderen daarna naar de school, waar ze hun traktatie van chocolademelk, krentenbollen met boter en oranje suikermuisjes konden verorberen.In de avonduren, zo had men gedacht, was er dan nog een lichtstoet. Verder richtte het comité zich via de bekendmakingen in Het Kanton Weert tot de bewoners om ‘op den dag van de Oranje-feesten […], te vlaggen en zich te tooien met oranjestrik, cocarde en andere oranje teeken’. Men hield trouwens qua tijdsplanning wel een slag om de arm. Mocht het prinsesje onverwachts geboren worden in de Goede Week voor Pasen (11 april dat jaar) dan zouden de festiviteiten uitgesteld worden.

Dat hoefde, zo is bekend niet, en kon het programma op de 3e mei tot uitvoer gebracht worden. Als herinnering aan de Oranje-feesten in het algemeen en de zang etc. op de Markt op 3 mei werd een briefkaart uitgegeven, Daarop een foto van boven vermelde festiviteiten op de Markt, gemaakt door fotograaf Konz. En die opname zien we hier.

Theo Schers
Erfgoedcluster Weert

Bron

Land van Weert katern Typisch Weert rubriek Toen en noow 24 april 2011

Lees ook

30 januari 2011 Binnenkort weer op de schop

Terug in de tijd

Ga naar het overzicht Toen en Noow 2011

Ga naar het overzicht Toen en Noow vanaf 2008