Vertier en vermaak

Eeuwenlang was de zondag de enige vrije dag in een week van lang en hard werken. Gelukkig waren er ook nog kerkelijke feestdagen die als zondag werden gevierd.

Lees meer in ...

Vertier en vermaak deel 1

Vertier en vermaak deel 2


Bron

Ach lieve tijd 1000 Jaar Weert deel 5 Vertier en vermaak